Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 arupärimist, millele vastavad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, kultuuriminister Rein Lang, kaitseminister Mart Laar, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja siseminister Ken-Marti Vaher.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. PRIA toetusrahade läbipaistmatust kasutamisest (nr 105); 2. Riigipoolsest teavikute toetussummast (nr 92); 3. Ajateenijatele kehtestatud tervisenõuetest (nr 100),; 4. Euroopa Liidu raha kasutamisest (nr 106); 5. Leisi päästekomando sulgemisest (nr 97) ja 6. Palamuse päästekomando sulgemisest (nr 104).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon. 

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule avaliku huvi üksuste kohustusliku auditiga seonduvate erinõuete kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit; kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Kristiina Ojulandiga; Eesti seisukohad 27. veebruaril toimuval EL üldasjade nõukogu ja välisasjade nõukogu istungil.

Keskkonnakomisjonis – ülevaade Riigimetsa Majandamise Keskuse ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu tegevusest.

Kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) autoriõiguslikud aspektid.

Maaelukomisjonis – gümnaasiumide reform maapiirkonnas; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta eelnõu osas.

Majanduskomisjonis – ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Valgustuse tulevik. Uuendusliku valgustustehnoloogia kasutuselevõtmise kiirendamine“ osas; Eesti seisukohad riskikapitali- ja sotsiaalettevõtlusfondi määruste eelnõude kohta.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamisleping; arvamus Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Euroopa Liidus elavate kolmandate riikide kodanike suhtes perekonna taasühinemise õiguse kohaldamine“ osas; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta.

Rahanduskomisjonis – ülevaade Kreeka toetusprogrammist; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE).

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta.

Sotsiaalkomisjonis – psühhiaatrilise abi seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (170 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE).

Väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi liikmete Kristiina Ojulandi ja Indrek Tarandiga; Eesti panus maailma läbi arengukoostöö ja Teeme Ära Maailm liikumise, kutsutud Arengukoostöö Ümarlaua poliitikaekspert Evelin Andrespok ning Teeme Ära ja Maailmakoristus 2012 peamotivaator Rainer Nõlvak; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena – väliskomisjoni ettekanne.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) laekunud majanduslike huvide deklaratsioonid; majanduslike huvide deklaratsiooni esitavate ametiisikute täpsustatud nimekiri.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruanne „Vabadussõja võidusamba rajamise korraldus“, kutsutud kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsler Ingvar Pärnamäe, Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istungit saab jälgida Riigikogu veebilehel: http://live.riigikogu.ee/live

Üritused, kohtumised

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb rahvusvähemuste kultuurinõukoja koosolekul.

Kell 14.30 – Toompea lossi kunstisaalis esitletakse Eesti esimest soouuringute õpikut. Sügisel ilmunud ning 2011. aastal parima kõrgkooliõpiku nominendiks esitatud teos toob kokku Eesti juhtivaid soouurijaid ja noored humanitaar- ning sotsiaalteadlased, et lahata soolise analüüsi erinevaid võimalusi. Lühikeste sõnavõttudega esinevad Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna, Avatud Eesti Fondi (AEF) juhataja Mall Hellam ja AEFi nõukogu liige ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane

* Riigikogu liige Peeter Laurson osaleb (20.02-23.02) Konrad Adenaueri Fondi kutsel Saksamaal Saarbrückenis Saarlandi liidumaa korraldatavas õppe- ja koostööprogrammis, mille jooksul jälgitakse ka kohalike valimiste valimiskampaaniat.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside