Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 arupärimist, millele vastavad riigikontrolör Mihkel Oviir ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Arupärimised käsitlevad vastavalt Kliima- ja Energiaagentuuri vajalikkust praeguses majandussituatsioonis (nr 454), probleeme seoses Tallinna–Kuressaare lennuliiniga (nr 469), Kauksi–Vasknarva maantee olukorda (nr 479), gaasifirma põhivõrgu riigistamist (nr 481) ning Sonda–Kiviõli vahelist kergliiklusteed (nr 490).

 
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.
 
Komisjonides (kell 11)
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral (COM(2010)378); seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (COM(2010)379), kutsutud siseminister Marko Pomerants; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisile kasvuhoonegaaside heite üle 20%-lise vähendamise võimaluste analüüsi ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamise kohta (COM(2010)265), kutsutud keskkonnaministeeriumi kliima ja välissuhete asekantsler Allan Gromov.
Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – arutusel on valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist ja Euroopa Komisjoni teatisele, mis annab liikmesriikidele vabaduse otsustada GMOde kasvatamise üle (ruum L 332); seejärel on keskkonnakomisjonis arutusel geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE).
 
Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks, Eesti seisukohtade ja eelnõu arutelu; Ülemaailmse Postiliidu 24. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (789 SE); teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE);
 
Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE).

Rahanduskomisjonis
– kohalike maksude muutmise seaduse eelnõu (774 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (801 SE); tulumaksuseaduse §48 muutmise seaduse eelnõu (759 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (815 OE); rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE).
Sotsiaalkomisjonis – kohtumine parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ekspertidega.
Väliskomisjonis – ülevaade Riigikogu ja Riigikogu Kantselei välissuhtlemise 2010. aasta eelarve täitmisest ja 2011. aasta eelarve kavandamisest. Kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Eesti seisukohad 23.-24. septembril toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Gentis. Kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.
 
Õiguskomisjonis – täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (804 SE). Kutsutud justiitsminister Rein Lang.
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) – Libertas Eesti Erakonna ja Vene Erakonna Eestis 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania kuludega seotud küsimused.

Riigieelarve kontrolli komisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung (kell 12.30) – arutusel Riigikontrolli auditiaruanne „Riigi ettevõtlustoetuste mõju Eesti majanduse konkurentsivõimele“ (ruum L 333).

 
Üritused, kohtumised, konverentsid
 
Kell 9.30 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed osalevad laste ja perede arengukava 2011-2020 arutelul Reval Hotell Olümpias.
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Riigikogu konverentsisaalis ja Toompea lossi III korrusel Lasnamäe lasteaedade ühistöös valminud näituse „Sõpruse ja koostöö lapivaibad“. Vaibad on valminud Lasnamäe lasteaedade metoodikaringi algatusel laste, lapsevanemate ja õpetajate koostöös.
 
Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Euroopa ühisraha euro kasutuselevõtule pühendatud „Eurokonverentsil“ Estonia kontserdisaalis. Riigikogu esimees Ene Ergma liitub konverentsil osalejatega kella 18-st.
 
 * Riigikogu liige Silver Meikar osaleb (19.09-21.09) Suurbritannias Liverpoolis Liberaalide Rahvusvahelise büroo (Liberal International Bureau) koosolekul.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (19.09-22.09)  Makedoonias Skopjes raportöörina ENPA migratsioonikomitee istungil ja salakaubaveo ja inimkaubanduse ning Makedoonia demograafiliste probleemide teemalisel kuulamisel.
 
* Riigikogu rahanduskomisjoni liige Margus Tsahkna osaleb (20.09-21.09) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide parlamentide rahanduskomisjonide esimeeste konverentsil. Arutusel on majanduse taastamise plaanid ning stabiilsuse ja kasvupakt, samuti finantsinstitutsioonide finantsarhitektuur ning järelevalvemeetmed.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside