Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15- täiskogu istung
 

Päevakorras on 8 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, sotsiaalminister Maret Maripuu, siseminister Jüri Pihl ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad Vabadussõja võidusammast (nr 79), ühistransporti (nr 83), põllumajandusministeeriumi endise nõuniku pistisekahtlust (nr 84), vedurimeeste töö- ja puhkeaega (nr 85), piirialade elanike viisakorraldust Schengeni viisaruumis (nr 82), valmisolekut hädaolukordades (nr 90), maakondlike bussiliinide tulevikku (nr 87) ning majanduse arendamist elukeskkonna arvelt( nr 89). Arupärimiste tekstid leiad Riigikogu päevakorrast.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 24. oktoobril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Jüri Pihl; seisukoha andmine Euroopa osaühingu põhikirja käsitleva nõukogu määruse eelnõule; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “E-õiguskeskkonna Euroopa strateegia väljatöötamine”.

Keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015 kinnitamise otsuse eelnõu (300 OE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) ning metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava puudutavad muudatused;

Maaelukomisjonis – väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE);

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimused, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 2009. aasta eelarve, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.          

Põhiseaduskomisjonis – rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE), kutsutud rahandusminister Ivari Padar; soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 SE).

Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 294 SE ).

Riigikaitsekomisjonis – otsuse “Eesti kaitseväe isikkoosseisu suurendamine ja nende kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (356 OE); kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ja sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Väliskomisjonis – kohtumine Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga eesotsas komisjoni esimehe Pertti Salolainen’iga. (Ruum L 333).  

NB! Soome kolleegidega kohtuvad ametilõunal väliskomisjoni esimees Sven Mikser, väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa, Euroopa asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ning ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel. Pärastlõunal osalevad Soome parlamendiliikmed seminaril „Maailm Georgia konflikti järel“ (Soome saatkonnas).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kokkuvõte Riigikogu liikmete, Vabariigi Valitsuse liikmete ja maavanemate poolt erikomisjonile esitatud muudatuste kohta majanduslike huvide deklaratsioonides.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditiaruande „Ülevaade Euroopa Liidu toetuse taotlemisest ja kasutamisest valdades ja linnades arutelu kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri; laekunud riigikontrolli aruandest (ruum L 333).

Kohtumised, konverentsid

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (20.10-23.10) Itaalias Roomas Rahu Akadeemia (L’ Académie de la Paix) laiendatud kohtumisel. Seekordse sessiooni diskussioonid keskenduvad üleilmse toidukriisiga seotud küsimustele. Sessioonile järgneb eriprogramm „Naiste osatähtsus avalikus elus“, kus tehakse kokkuvõtted Monacos toimunud eelmisest Rahu Akadeemia sessioonist.

 * Riigikogu õiguskomisjoni esimees, Eesti-Jaapani parlamendirühma aseesimees Ken-Marti Vaher osaleb (19.10-31.10) Jaapani välisministeeriumi kutsel Jaapanis kohtumisel Jaapani-Eesti parlamendirühma liikmetega.
 

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi ning Riigikogu liige Valdur Lahtvee osalevad (20.10-21.10) Taanis Kopenhaagenis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi energeetika- ja kliimatöörühma istungil ning selle raames toimuvatel nõupidamistel Taani parlamendi Sotsialistliku Rahvapartei parlamendigrupiga.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside