Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinformatsioon esmaspäevaks 20. novembriks

 

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Kinnitatakse töönädala päevakord, milles on 33 eelnõu. Järgneb vaba mikrofon.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1020 SE); piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (1029 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1008 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE).

Kultuurikomisjonis – elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE).

Maaelukomisjonis – põllumajandusministeeriumi ettepanek 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) muutmiseks; kohtumine Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Piimaliidu ja Eesti Leivaliidu esindajatega.  

Majanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Aktsiaseltsi Eesti Raudtee erastamislepingu poolte kokkuleppel lõpetamise ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise heakskiitmine” eelnõu (1031 OE); Konventsiooni ajutise impordi kohta B.4-, B.7-, B.8- ja E-lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (1025 SE).

Põhiseaduskomisjonis – riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1018 SE); isikuandmete kaitse seaduse¹ eelnõu (1026 SE); avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1027 SE). 

Rahanduskomisjonis – perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (999 SE); struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (936 SE); üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu  (1030 SE); Riigikogu otsuse „ Audiitori nimetamine riigikontrolli 2006. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu algatamine; sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1032 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (981 SE); Riigikogu otsus “Ants Laaneotsa kaitseväe juhataja ametisse nimetamine (1033 OE); ” 2007. aasta eelarve eelnõus kavandatav kaitseväe palgakorraldus. Kutsutud kaitseministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli auditi “Taastusravi korralduse tõhusus” kontrolli aruanne.

Väliskomisjonis – kandidaadid EV erakorralise ja täievolilise suursaadiku, Eesti alalise esindaja ametikohale Euroopa Liidu juures Brüsselis ja EV erakorralise ja täievolilise suursaadiku, Eesti alalise esindaja ametikohale Kreeka Vabariigis. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaadid; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb rahastamisvahendi loomist demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas. Kutsutud välisministeeriumi esindaja.

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (966 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon – kohtumine Ühingu Korruptsioonivaba Eesti kaasesimehe Tarmu Tammerkiga. Informatsioon Transparency Internationali käesoleva aasta korruptsioonitajumise uuringust ning korruptsioonitemaatika kitsaskohtadest Eestis.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – ülevaade auditiaruandest „Maa järelmaksunõuete arvestus ja laekumise tagamine”; ülevaade auditiaruandest „Erivajadustega laste õppimisvõimalused”.

Kohtumised, konverentsid, istungid

Kell 19  Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Läti suursaadiku Rihards Mucinši vastuvõtul „Estonias”.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland (kuni 20.11), aseesimees Liina Tõnisson ning liikmed Raivo Järvi ja Sven Sester osalevad (kuni 21.11) Helsingis COSACi konverentsil. Kõne all on Põhjamõõde ja Venemaa.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 22.11) Moskvas ENPA poliitikakomitee ettevalmistava rapordi „Energia kasutamine poliitilise survevahendina” informatsiooni kogumise missioonil.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb (kuni 22.11) Maltal OSCE PA alatise komitee istungil ja OSCE PA vahefoorumil, mille teemaks on immigratsioon, integratsioon ja kultuuridevaheline dialoog.

Tagasiside