Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu keskkonnasõbralike transpordivahendite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta. Kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest 2005. aastal. Erikomisjonile majanduslike huvide deklaratsioone esitavate ametiisikute nimekirja läbivaatamine.

Kultuurikomisjonis – kolmanda tee otsingud õppekavaarenduses, arutelu

Maaelukomisjonis – arutusel tasakaalustatud regionaalareng, kohtumine keskkonnaministri Villu Reiljaniga.

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta üleandmisega seotud küsimused. Ettevõtluspoliitika arutelu. Ehitamise, ehituse kvaliteedi ja järelevalvega seotud küsimused. Postiseaduse eelnõu (815 SE).

Põhiseaduskomisjonis – ELAKile arvamuse andmine Euroopa Komisjoni esitatud rohelise raamatu kohta, mis käsitleb kohtualluvuskonflikte ja ne bis in idem põhimõtte rakendamist kriminaalmenetluses. Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (851 OE).

Rahanduskomisjonis – ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga, arutusel Euroopa Kontrollikoja tegevus ja aastaaruanne. Kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid .

Riigikaitsekomisjonis – Eesti Eruohvitseride Kogu ettepanekud kaitseväeteenistuse seaduse muutmiseks; kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE) ja punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade Riigikogu Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee (EMPA) Eesti delegatsiooni tegevusest . Arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle riikliku tähtsa küsimusena Riigikogu täiskogu istungil 6. aprillil 2006. Schengeni tegevuskava 2006-2007; kutsutud siseministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE). Arvamuse andmine ELAKile Euroopa Komisjoni rohelise raamatu kohtualluvuskonfliktidest ja ne bis in idem põhimõtte rakendamisest kriminaalmenetluses. Euroopa Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, millega kehtestatakse raamprogramm „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine aastateks 2007 – 2013”.

Üritused väljaspool Eestit

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb Riias Eesti, Läti, Leedu ja Poola Euroopa Liidu asjade komisjonide esindajate kohtumisel. Toimub kolm töösessiooni.

Kell 10.10 – esimene töösessioon, kus kõne all on Euroopa Komisjoni tegevuskava 2006. aastaks.

Kell 11.45 – teine töösessioon, kus kõne all Euroopa Liidu struktuurifondide tegevuskava järgmiseks tegevusperioodiks; COSAC’i (Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union) päevaplaan järgmisel kogunemisel selle aasta mais Viinis, ja Schengeni lepinguga ühinemise temaatika.

Kell 14.30 – kolmas töösessioon, kus kõne all ühtne energiapoliitika ja energiatõhusus; tööjõu vaba liikumine ja ühtse positsiooni kujundmaine selles küsimuses, ning naabruspoliitikaga seotud teemad (valimised Valgevenes ja Ukrainas).

Kell 16 – kokkuvõtted kohtumisest.

* Riigikogu liikmed Mati Kepp ja Jarno Laur osalevad (kuni 22.03) Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli ametlikul visiidil Moldova Vabariiki.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23.03) Strasbourgis ECRI (Euroopa Komisjoni rassismi ja antitolerantsuse vastane komitee) 39. plenaaristungil, kus muu hulgas tuleb arutusele koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside