Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 arupärimist, millele vastavad Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik, kultuuriminister Rein Lang ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Arupärimised käsitlevad vastavalt Eesti Panga nõukogu tegevust (nr 321), arheoloogiliste leidude omandiküsimusi (nr 319), SA Eesti Filmi Instituut tegevust (nr 332), kõrgharidusreformi (nr 318), noorsootööd (nr 320) ning hariduslike erivajadustega laste toetamist (nr 328).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – seisukoha andmine Euroopa Komisjoni algatatud tooteohutuse ja turujärelvalve paketile; Eesti seisukohad 22. mail toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE); Euroopa meteoroloogiasatelliitide kasutamise organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (411 SE); Euroopa meteoroloogiasatelliitide kasutamise organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (412 SE).

Kultuurikomisjonis – meediateenuste ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Maaelukomisjonis – Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi 2014 – 2020 maaelu arengu kava ja otsetoetused (ruum L 332).

Majanduskomisjonis (kell 12) ühistranspordi seaduse eelnõu (404 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori Viljar Peebu ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse täitmisest 2012. aastal; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; ülevaade viimase poole aasta jooksul Euroopa Liidus toimunud/toimuvatest arengutest.

Rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (414 SE); ülevaade Finantsinspektsiooni 2012. aasta tegevusaruandest; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kuulamine: julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogia komisjoni tegevusest ning sõjanduse, julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminibaasist MILITERM; õhuturbe arengutest.

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (392 SE); ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (400 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE).

Õiguskomisjonis – Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE); väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Korruptsioonivastases erikomisjonis (kell 13) – väljasõiduistung Tallinna Vanglasse, kus kohtutakse ka Tallinna Vangla juhtkonnaga.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – kohtumine riigikontrolör Alar Karisega. Ruum L 333. Istung on avalik ja seda on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis.  

Üritused, kohtumised

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub õiguskantsleriga, kes annab Riigikogule üle õiguskantsleri 2012. aasta tegevuse ülevaate. Täiendav informatsioon: Õiguskantsleri Kantselei avalike suhete nõunik Mari-Liis Sesmin, telefon 693 8423 või 52 28 888.

Kell 12 – Ene Ergma kohtub Makedoonia suursaadiku Sasho Veljanovskiga.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul (Teaduspargi 6/1).

Kell 14Laine Randjärv tervitab Riigikogus Eestisse visiidile saabuvat Schwarzwald–Baar–Heubergi Kooriühingu koori Saksamaalt. Kooris laulab nii praegusi kui endisi Eestiga tihedat koostööd tegeva Baden-Württembergi Liidumaa parlamendi liikmeid.

Kell 14.30 – Saksamaa koor annab Riigikogu hoone treppidel väikese kontserdi.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb (19.05-22.05) Maltal Vallettas Euroopa Merenduspäeva konverentsil 2013, kus arutatakse rannikupiirkondade arengu, kestva mereturismi ja „sinisesse kasvu“ investeeringutega seotud küsimusi.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside