Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Kinnitatakse 4. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)


Euroopa Liidu asjade komisjoni, põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni
ühisistung (kell 13.30, Riigikogu konverentsisaal) ­– arutusel on Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb menetlusi, millega Euroopa Parlament kontrollib koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust, kutsutud Eesti esindaja Europoli haldusnõukogus politseikolonelleitnant Lenno Reimand.

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(peale ühisistungit) – ülevaade Riigikogu esindaja tegevusest Euroopa Parlamendis. Kutsutuid Riigikogu esindaja Euroopa Parlamendi juures, EL asjade komisjoni nõunik Malle Kuuler.

Keskkonnakomisjonis
– loodusobjektide kaitse alla võtmine (Haanja looduspargi Tallikõsõ sihtkaitsevööndi moodustamine, Kihnu laidude looduskaitseala kaitse-eeskiri).

Kultuurikomisjonis
– kohtumine kultuuriminister Rein Langiga; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE).  

Maaelukomisjonis
– kohtumine Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajatega.

Majanduskomisjonis
– kohtumine Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx esindajatega, arutusele tulevad energiasäästu, majade soojustamise ja kvoodiraha kasutamisega seotud teemad; kohtumine Tallinna Tehnikaülikooli esindajatega energiasäästu teemal (ruum L 333).

Rahanduskomisjonis
– olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi rahanduspoliitika” arutelu ettevalmistamine; Eesti Panga ülevaade majanduspoliitilisest olukorrast euroalal ja Eestis (ruum L 241).

Sotsiaalkomisjonis
– ettepaneku tegemine Bioeetika Nõukogusse Riigikogu esindajate nimetamiseks.

Väliskomisjonis
– Riigikogu välissuhtluse korraldusega seotud küsimused; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (18 OE); Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (19 OE); Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (20 OE); Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse eelnõu (21 OE); ülevaade arengutest Venemaal, kutsutud Balti Venemaa Uurimiskeskuse direktor Vladimir Juškin.

Õiguskomisjonis
– kohtumine justiitsminister Kristen Michaliga; äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (9 SE); õiguskomisjoni esindaja nimetamine Kohtute Haldamise Nõukoja liikmeks.

Üritused

Kell 18
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Põhjamaade disainikuu Nordic Look avamisel (Hopneri maja, Raekoja Plats 18).
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside