Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vastamisele tuleb neli arupärimist.
Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on neli arupärimist, neist kolm peaministrile ja üks põllumajandusministrile.

Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikme Jüri Tamme arupärimisele nr 171 alkoholipoliitika kohta. Tamm soovib teada, kas valitsusel on kavas välja tulla uute initsiatiividega alkoholi liigtarvitamisest tingitud probleemide lahendamiseks ja milline on tema hinnang politsei tegevusele salaalkoholi tootjate ja vahendajate tabamisel.

Ansip vastab samuti Riigikogu liikmete Trivimi Velliste, Andres Herkeli ja Mart Nuti arupärimisele nr 173 Riigikogu otsuse eelnõu "Eesti kodanike relvavõitlusest NSV Liidu sõjalise okupatsiooni vastu" menetlemise kohta. Arupärijad süüdistavad koalitsiooni selles, et see on kõnealuse eelnõu suhtes valinud venitamistaktika, milles osaleb ka peaministri juhitud Reformierakond. Samas viitavad arupärijad peaministri kõnele 8. mail 2005 Maarjamäe mälestusväljakul, kus ta väidetavalt toetas Eesti vabaduse eest võidelnud isikute tunnustamist. Arupärijad küsivad, kas vastuolu ühelt poolt peaministri ja teiselt poolt tema erakonna ning kogu koalitsiooni toimimise vahel on juhuslik või on tegemist teadliku kahepalgelisusega. Samuti küsivad arupärijad, kas peaminister on valmis kõnealust eelnõu toetama.

Peaminister vastab ka Riigikogu liikmete Mart Laari, Helir-Valdor Seederi, Peeter Tulviste ja Mart Nuti poolt esitatud arupärimisele nr 179 Venemaa vabanduste kohta seoses okupatsiooniga. Arupärijad viitavad peaministri Andrus Ansipi poolt 6. oktoobril 2005 antud usutlusele uudisteagentuurile RIA Novosti, kus peaminister väidetavalt kinnitas, et ta ei oota Venemaalt vabandust toime pandud kuritegude eest ja et Eestil ei ole Venemaale kompensatsiooninõudeid NSV Liidu okupatsiooniga tekitatud kahju eest. Arupärijad küsivad, kas peaminister on taganenud varem väljendatud vastupidistest seisukohtadest ja kas tegemist on põhimõttelise muudatusega Eesti poliitikas.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab Riigikogu liikmete Imre Sooääre ja Avo Üpruse arupärimisele nr 178 eurotoetuste jagamise kohta. Arupärijad viitavad 10. ja 11. oktoobri Äripäevale, mis kirjeldab, kuidas põllumajandusminister Ester Tuiksoo väidetavalt jagab kalalaevastiku vähendamiseks mõeldud eurotoetuse väiksele grupile Rahvaliiduga seotud kalaärimeestele. Kuna toetuse saamisel on eelistatud need, kelle laev leiab rakenduse õppe- või teadustegevuses, küsivad arupärijad, kas haridus- ja teadusministeeriumi eelarves on raha nii suurel hulgal laevadel õppepraktika teostamiseks ja kas jätkub ka praktikante. Arupärija väitel astus 2005. aastal Eesti Mereakadeemiasse kalanduse erialadele vaid 10 noormeest, kellest praeguseks on järel 8.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmeil on võimalus sõna võtta aktuaalsetel teemadel.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Euroopa Liidu vahendite kasutamine, ülevaade hetkeseisust. Kutsutud rahandusministeeriumi esindajad.

Keskkonnakomisjoni s – keskkonnatasude seaduse eelnõu (730 SE); tuumaohutuse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (739 SE).

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse, erakooliseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (738 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE).

Maaelukomisjonis – seemne ning taimse paljundus- ja kultiveerimismaterjali ning sordikaitse seaduse eelnõu (746 SE); taimekaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (757 SE).

Majanduskomisjonis – maagaasiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE). Arutelu ja seisukoha võtmine Balti Assamblee resolutsiooniprojekti kohta, mis käsitleb võimalikke hukutavaid tagajärgi merekeskkonnale, põhjustatuna kavandatava gaasitrassi rajamise ja ekspluatatsiooniga Läänemeres. Riigivara tasuta võõrandamine.

Põhiseaduskomisjonis – pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE). Avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (728 SE). Põhiseaduslikkuse järelvalve kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE). Justiitsministri kuulamine seoses 2006. a. riigieelarvega. Siseministri kuulamine seoses 2006. a. riigieelarvega.

Riigikaitsekomisjonis – Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos. Kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Kaitseväe korralduse seaduse eelnõu; kutsutud kaitseväe esindajad. Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE); hädaolukorraks valmisoleku seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE).

Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu 7. novembril toimuval istungil; kutsutud Kutsutud välisministeeriumi poliitikadirektori osakonna 1.A büroo direktor Arti Hilpus.

Arutelu Venemaal elavate soome-ugri rahvaste olukorrast; kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, ministeeriumi keeletalituse juhataja Tõnu Tender; ministri nõunik Urve Läänemets, Tartu Ülikooli dotsent, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatuse esimees, Hõimurahvaste Programmi Nõukogu esimees Tõnu Seilenthal; Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi nõukogu esimees, ajakirja Keel ja Kirjandus peatoimetaja Mart Meri.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanek (25.10.2005 nr 3-8/1087) Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu esitamiseks.

Ülevaade väliskomisjoni töövisiidist Serbiasse ja Montenegrosse 1.-5. novembril 2005.

Õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE); karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (683 SE); Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja temaga liitunud isikkoosseisu ohutuse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (705 SE); vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (715 SE).

Üritused:

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Maarja Unduski näituse.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside