Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Õiguskantsler Allar Jõks vastab Riigikogu liikme Liina Tõnissoni arupärimisele nr 267 ministri volituste kohta eelnõu menetlemisel Riigikogus. Tõnisson tunneb huvi, kas valitsuse liige saab ainuisikuliselt valitsuse algatatud eelnõu Riigikogu menetlusest tagasi võtta. Arupärija viitab majandus- ja kommunikatsiooniministrile Edgar Savisaarele, kes esines 23. jaanuaril Riigikogu ees poliitilise avaldusega, milles teatas, et võtab menetlusest tagasi reklaamiseaduse eelnõu. Arupärija väitel puudus majandus- ja kommunikatsiooniministril reklaamiseaduse eelnõu tagasivõtmiseks valitsuse sellekohane otsus.

Pärast arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Arupärimised asuvad aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery ja nädala päevakord http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE).

Kultuurikomisjonis – kokkuvõte komisjoni nelja aasta tööst.

Maaelukomisjonis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning maaparandusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1091 SE), kokkuvõte komisjoni tegevusest nelja aasta jooksul.

Põhiseaduskomisjonis – püsiasustusega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE), võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (1101 SE).

Riigikaitsekomisjonis otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsetel rahutagamismissioonidel Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (1100 OE), osalemine admiral Johan Pitka mälestussamba avamisel.

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena täiskogus teisipäeval, 20. veebruaril 2007 – valitsuse ettekanne, kutsutud välisminister Urmas Paet ning Riigikogu väliskomisjoni ettekanne; Euroopa Komisjoni Roheline raamat “Euroopa Liidu kodanike diplomaatiline ja konsulaarkaitse kolmandates riikides”; ülevaade Lääne-Euroopa Euroopa Liidu (WEU) Eesti delegatsiooni 2006. aasta tegevusest, kutsutud WEU Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu; väliskomisjoni kuulamised Eesti energiajulgeoleku teemal – komisjoni järelduste ja soovituste kinnitamine.

Õiguskomisjonis tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, planeerimisseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1067 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kokkuvõtete tegemine komisjoni tegevusest.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – väljasõiduistung, kohtumine riigikontrolliga.

NATO, OSCE ja ÜRO

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni 20.02) Belgias Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, poliitikakomitee ning majandus- ja julgeolekukomitee ühisistungil. Kõne all on energiajulgeolek, NATO julgeoleku praegune olukord, Euroopa Liidu energiastrateegia ning trans-Atlantilised suhted.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik  ja delegatsiooni liige Peeter Tulviste osalevad (kuni 23.02) Austrias Viinis OSCE PA alatise komitee istungil ja OSCE PA 6. talveistungil. Arutusel on energiajulgeolek OSCE liikmesriikides.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23.02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside