Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 arupärimist, millele vastavad justiitsminister Kristen Michal, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised on järgmistel teemadel 1. Jälitustegevuse regulatsioonist (nr 26); 2. Euroopa Regionaalarengu Fondi maksete peatamisest (nr 20); 3. Veeldatud maagaasi terminali ehitusest (nr 25); 4. Domeenireformi tulevikust (nr 27); 5. Töötuskindlustus- ja haigushüvitistest (nr 14); 6. Hooldusravi korraldusest (nr 15);  7. Laste vaesusest ja lapsetoetusest (nr 19); 8. Meditsiiniõdede väljarändest (nr 21);  9. Perearstiteenuse korralduse kohta (nr 23) ja 10. Hooldusravist (24).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.


Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30) – Eesti seisukohad 22. – 23. septembrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ja justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Kutsekvalifikatsioonide direktiivi ajakohastamine“; seisukoha andmine nõukogu direktiivi eelnõule, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumusest, puudest, vanusest, või seksuaalsest sättumusest. 

Keskkonnakomisjonis
– jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu laevakütuste väävlisisaldust käsitleva direktiivi eelnõu; kell 16 ühisistung maaelukomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Eesti siseveekogude (Peipsi järv, Võrtsjärv) olukord, ettekannetega esinevad Peipsi kalurite ühenduse esimees Urmas Pirk, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse juhataja, kalateadlane Ain Järvalt, Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing, põllumajandusministeerium kalamajandusosakonna juhataja Madis Reinup, keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv ja kalavarude osakonna peaspetsialist Liivika Näks.

Kultuurikomisjonis
– riigikontrolli aruanne „Muuseumivarade arvestuse säilimise ja kasutamise järelaudit“, kutsutud riigikontrolli ja kultuuriministeeriumi esindajad, Muuseuminõukogu esimees Merike Lang; noorsootöö seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (38 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L 333).

Maaelukomisjonis
– Euroopa Liidu finantsperspektiiv ja põllumajandusministeeriumi 2012. aasta eelarve; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni põllumajandustoodete edendamise ja neist teavitamise rohelise raamatu „Euroopa suure lisandväärtusega strateegia Euroopa maitsete edendamiseks“ suhtes; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE); kell 16 ühisistung keskkonnakomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Eesti siseveekogude (Peipsi järv, Võrtsjärv) olukord.

Majanduskomisjonis
– Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu laevakütuste väävlisisaldust käsitleva direktiivi eelnõu suhtes; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, suhtes; lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (41 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõu (52 SE); arvamus seaduste koostoime kohta ja vastavusest põhiseadusele, mis puudutab isikuid, kelle suhtes on halduskohus andnud maksu -ja tolliametile loa sooritada teatud täitetoiminguid.

Riigikaitsekomisjonis
– rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE); ettepanekute tegemine riigikontrolli 2012. aasta tööplaani kohta.

Sotsiaalkomisjonis
– kohtumine Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi esindajatega; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses riskidega, mis tulenevad töötajate kokkupuutest füüsikaliste mõjuritega (elektromagnetväljad), kohta.

Väliskomisjonis
– väliskomisjoni tellitud Aasia-strateegia uuringu „Välispoliitilised strateegiad Aasia suunal: teiste riikide kogemus ja soovitusi Eestile“ vahearuanne, kutsutud uuringut teostava töörühma esindaja; Eesti seisukohad 22. – 23. septembrini toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Wroclawis, kutsutud kaitseminister Mart Laar; väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamiste kava, komisjoni raporti koostamisega seonduv.

Õiguskomisjonis
– vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; arutelu maksude laekumise vs omandiõiguse riive teemal, kutsutud rahandusministeeriumi, maksu- ja tolliameti, Tööandjate Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) –riigikontrolli 2012. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) –riigikontrolli auditiaruande „Muuseumivarade arvestuse, säilimise ja kasutamise järelaudit” arutelu, kutsutud kultuuriministeeriumi ning riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Kohtumised, missioonid
* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester osaleb (18.09-19.09) Poolas Varssavis Poola parlamendi korraldataval Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide rahanduskomisjonide esimeeste kohtumisel.
* Riigikaitsekomisjoni liige Tarmo Leinatamm osaleb (19.09-21.09) Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis George Marshalli Keskuse korraldataval kursusel „Ballistiline raketikaitse ja Euroopa julgeolek“.

*
Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Deniss Boroditš ja Jevgeni Ossinovski osalevad (19.09-21.09) Saksamaal Essenis Robert Boschi Fondi korraldataval noorte poliitikute Euroopa Liidu integratsiooni alasel foorumil.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (19.09-22.09) Serbias Belgradis ENPA Serbia raportöörina informatsiooni kogumise missioonil.

*
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (19.09-23.09) Ukrainas ENPA monitooringukomitee raportöörina infokogumise missioonil.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside