Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 

Vastamisel on viis arupärimist. Neist neljale vastab peaminister Andrus Ansip ja ühele keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Arvo Sarapuu, Toomas Vareki ja Jaak Aabi esitatud arupärimisele regionaalhalduse reformi kohta. Arupärijad tunnevad huvi, kas valitsusel on kavas kaotada maavalitsused ja maavanema institutsioon ning milline saab olema uus regionaalhalduse mudel. Arupärijad tuginevad peaministri, justiitsministri ja regionaalministri vastavatele ütlustele valitsuse pressikonverentsil ning Eesti ajakirjanduses.

2. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Kalev Kallo, Helle Kalda, Olga Sõtniku, Arvo Sarapuu, Aivar Riisalu, Heimar Lengi, Tiit Kuusmiku, Valeri Korbi ja Inara Luigase esitatud arupärimisele Rail Baltica kohta. Viidates Venemaa-suunalise transiidi vähenemisele küsivad arupärijad, kas valitsusel on konkreetne plaan, mis tagaks AS Eesti Raudtee jätkusuutliku arengu ja kindlustaks tema võime kaasajastada infrastruktuuri; millal on kavas lahutada vedude opereerimine ja infrastruktuuri haldamine eraldi äriühinguteks ning millised on konkreetsed sammud Rail Baltika arendamiseks.

3. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Jaak Aabi, Aivar Riisalu, Heimar Lengi, Valeri Korbi, Eldar Efendijevi, Helle Kalda, Nelli Privalova, Olga Sõtniku ja Marika Tuusi esitatud arupärimisele Keila haigla kohta. Arupärijate kinnitusel on Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla otsustanud võõrandada haigla koosseisus oleva 200 kohaga Keila Haigla, kus tegeletakse hooldusravi, järelravi, pulmonoloogiliste haigete ja psühhogeriaatriliste patsientide raviga. Arupärijad küsivad, kas riigi poolt asutatud Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse ja nõukogu otsused Keila Haigla müügi osas on kooskõlas Vabariigi Valitsuse poolt teostatava tervishoiupoliitikaga ja kas peaminister kiidab heaks regionaalhaigla tegevuse Keila Haigla müügi küsimuses.

4. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab Riigikogu liikme Aleksei Lotmani esitatud arupärimisele Suurupi looduskaitseliselt väärtuslikust metsast.  Küsimuse esitamise põhjuseks on arupärija kinnitusel olukord, kus majanduslikel kaalutluste tõttu on jäetud kaitse alla võtmata ekspertide poolt Natura 2000 võrgustiku osana välja pakutud Suurupi piirkond, kus esineb heas looduskaitselises seisundis metsaelupaiku, ning seal algatatud kinnisvaraprojektid ja välja antud raieload. Arupärija tunneb huvi, kes vastutab, kui Eesti Vabariigil tuleb lisaks “suhkrutrahvile” maksta ka “Natura 2000” trahv ja milline on keskkonnaministeeriumi edasine tegevuskava nii Suurupi juhtumi lahendamisel kui ka teiste analoogiliste juhtumite ärahoidmisel.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Nädala päevakorra leiad siit.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 23. novembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu eelarve (ECOFIN) kohtumisel; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele mitmeaastase finantsraamistiku (2007-2013) läbivaatamise kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga; Eesti seisukohad 22. – 23. novembrini toimuval konkurentsivõime- ja kasvu nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas;  Euroopa Parlamendi ja nõukogu lennujaamatasude direktiiv.

Kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega, arutusel on uus rahastamismudel; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE).

Maaelukomisjonis – maaelu arengukava (MAK) 2007 – 2013.

Põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (111 SE); erakonnaseaduse § 125 muutmise seaduse eelnõu (112 SE), arutelu erakondade rahastamise kontrolli põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjas menetlusosalistele esitatud küsimustes (arvamus Riigikohtule); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus seoses valitsusasutuste ühendamisega eelnõu (125 SE); riigipiiri seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE).

Rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung – (kell 11) ülevaate Eesti majanduse olukorrast ja prognoosidest teeb Eesti Panga asepresident Andres Sutt.

Rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung (kell 13.30)  ülevaate Euroopa Kontrollikoja aastaaruandest teeb Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid.

Riigikaitsekomisjon – arutelu üldistel riigikaitselistel teemadel.

Sotsiaalkomisjonis – elatisabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE).  

Väliskomisjonis – ülevaade olukorrast Kasahstanis, kutsutud Euroopa Parlamendi liige Katrin Saks ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna lauaülem Risto Roos.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (106 SE) ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (74 SE); äriseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (102 SE); notarite infosüsteemi ja õigusregistritega seotud seaduste muutmise eelnõu (105 SE); eestkoste- ja hooldusõiguse küsimused perekonnaseaduse eelnõus (55 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – ettevalmistav arutelu kohtumiseks GRECO (Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühenduse) esindajatega erakondade rahastamise ja kontrolli teemal.

Kohtumised

Kell 10.45 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Saksamaa Baieri Liidumaa Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga eesotsas komisjoni esimehe Martin Runge’ga (ruum L-240).

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma aseesimees Marika Tuus ja liige Indrek Saar osalevad (19.11-23.11) Ameerika Ühendriikides New Yorgis ÜRO 2007. aasta parlamentaarsel kuulamisel (hearing). Sel aastal on teemaks seaduse ülimuslikkus rahvusvahelises suhtlemises: parlamentide võtmeroll.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

19. november 2007

Tagasiside