Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogus istung

Päevakorras on üks arupärimine erimärgistusega kütuse teemal (nr 205), millele vastab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

Peale arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni avalik ühisistung (kell 13.30) avalik ühisistung Euroopa Liidu tuleviku arutelu (V) „EL välispoliitika, EL välisteenistus”, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ametnik Erkki Bahovski ja Euroopa Välisteenistuse Kesk-Aasia büroo direktor Riina Kionka (Riigikogu konverentsisaal).
Istungit saab otse jälgida siit: https://www.riigikogu.ee/?rep_id=22069

Keskkonnakomisjonis – ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011–2020 ning selle rakendusplaani aastateks 2012-2015 tutvustamine; keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE); veeseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE).

Kultuurikomisjonis – ülevaade õppelaenu saamise tingimuste muudatustest; õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE).

Maaelukomisjonis – toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE); regionaalarengu strateegia aastani 2020 ja regionaalprogrammid.

Majanduskomisjonis ja väliskomisjoni ühisistung (kell 11.10) – päevakorras on Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: Läänemere piirkonna energiajulgeolek, arutelu aluseks on väliskomisjoni tellimusel valminud Kaitseuuringute Keskuse uuring „Arengud Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnas kuni 2020. aastani“, ettekannetega esinevad Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Andres Mäe, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman ning välisministeeriumi Euroopa ja Atlandiülese koostöö osakonna vanemnõunik Jaanus Kirikmäe (ruum L 332).

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) arvamus 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) võimaliku vastuolu kohta põhiseadusega; arvamus Riigikohtule Romeo Kalda kaebuse kohta (Riigikogu valimise seaduse § 4 lg 3 ja § 22 lg 3 koostoimes põhiseaduse §-ga 58 on vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 1. protokolli artikliga 3 ning seda täpsustavate Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahendiga, ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikliga 24 ning Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoni poolt vastu võetud valimiste hea tava koodeksis sätestatuga).

Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE); otsuse „Hasartmängumaksust toetuse määramise nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE); maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi valitsemisala taristu kava 2013 – 2022, kutsutud kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsler Ingvar Pärnamäe; riigikaitseseaduse rohelise raamatu tutvustus, kutsutud Kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler Taimar Petekop.

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE).

Väliskomisjonis (peale ühisistungit majanduskomisjoniga) – Riigikogu välissuhtlemine.

Õiguskomisjonis – rahvusvahelise kriminaalkohtu statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (323 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – majanduslike huvide deklaratsiooni esitavate ametiisikute täpsustatud nimekirja läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjoni ja sotsiaalkomisjoni avalik ühisistung (kell 13) – arutusel on Riigikontrolli auditiaruanne “Riigi tegevus töötute toomisel tööturule”, kutsutud sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Töötukassa, EAS-i ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Paldiski linna naisteühendusega.

* Riigikogu liige Yana Toom osaleb (17.11-23.11) Thbilisis rahvusvahelisel konverentsil „Balti kogemus Euro-Atlandi integratsioonis: kas võimalus ka Gruusiale?“.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (18.11-20.11) Moskvas ENPA sotsiaalküsimuste, tervishoiu ja säästliku arengu komitee väljasõiduistungil.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb  (19.11-25.11) Pariisis Prantsusmaa välisministeeriumi korraldataval tuleviku tegijate programmis.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside