Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 arupärimist, millele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised on järgmistel teemadel: Eesti riigi ja AS Eesti Raudtee vahelisest kohtuvaidlusest (nr 113) ja Vabatahtlikust ravikindlustustest (nr 116).

Peale arupärimistele vastamist on avatud mikrofon.

Komisjonide istungid (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) Eesti seisukohad 22. – 23. märtsini toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Keskkonnakomisjonis – Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 täitmise vahearuanne.

Kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: Riigikontrolli audit „Riigi tegevus teadus- ja arendustegevuse võtmevaldkondade edendamisel“, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning riigikontrolli esindajad (ruum L 332).

Maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditiaruanne “Avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest eemal asuvates omavalitsustes”; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele, mis käsitleb loomade kaitse ja heaolu strateegiat Euroopa Liidus aastateks 2012-2015 (ruum L 333).

Majanduskomisjonis – raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) elektroonilise hääle kontrollitavuse võimalike mudelite tutvustus; julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu algatamine.

Rahanduskomisjonis – otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõu (196 OE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE), kutsutud Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad; kaitseväeteenistuse seadusega seotud Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastuvõetud seaduste muutmise seaduse eelnõu (174 SE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (173 SE).

Sotsiaalikomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 23. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (140 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (175 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, ringkonnaprokuratuuri ning siseministeeriumi esindajad.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE); esitamisele kuuluvate iga-aastaste regulaarsete majanduslike huvide deklaratsioonide kogumise korraldamisest (ruum L 332).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) Riigikontrolli auditiaruande „Perearstiabi korraldus“ jätkuarutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Perearstide Seltsi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), komisjoni istung on avalik.

Üritused, kohtumised

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse koosolekul.

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester osaleb (18.03-20.03) Kopenhaagenis Taani parlamendi Euroopa Liidu eesistumise raames korraldataval finants- ja rahanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on võimalikud vahendid finantsspekulatsioonide ärahoidmiseks ning majanduskriisi riskide, Euroopa Liidu eelarvedistsipliini ja finantsraamistikuga seotud küsimused.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (18.03-22.03) Kataris Dohas NATO PA poliitikakomitee väljasõiduistungil. Kohtutakse emiir Šeik Hamad bin Khalifa Al-Thani, peaminister Šeik Hamad bin Jassim bin Jabr Al-Thani ning mitme välispoliitika ja julgeolekueksperdiga nn Araabia kevade küsimuses.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside