Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Päevakord asub siin

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 14) välisvahendite kasutamine keskkonnaministeeriumi haldusalas, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Keskkonnakomisjonis keskkonnatasude seaduse §-de 16 ja 19 muutmise seaduse eelnõu (264 SE); otsuse „Metsanduse arengukava väljatöötamiseks ja Riigikogule esitamiseks” eelnõu (243 OE); maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE).

Kultuurikomisjonis kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega, ülevaade Euroopa Liidu struktuuritoetuste jagamisest kultuuriministeeriumi valitsemisalas; elektroonilise side seaduse § 90 muutmise seaduse eelnõu (261 SE).

Sotsiaalkomisjonis riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE).

Väliskomisjonis ülevaade 13. mail 2008 toimunud erakorralisest Euroopa Liidu välisministrite kohtumisest, kutsutud välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 3. büroo (Aasia, Austraalia ja Okeaania) juhataja Andres Talvik; ülevaade Eesti Välispoliitika Instituudi (EVI) tegevusest ja arengukavast. Kutsutud EVI direktor Andres Kasekamp; olukord maailmamajanduses ja selle mõju Eesti majandusele, kutsutud Eesti Panga asepresident Märten Ross ning rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonna juhataja Tanel Ross.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) kohtumine justiitsminister Rein Langiga, eesmärgiga saada justiitsministeeriumi poolne analüüs GRECO hinnangutele ja ettepanekutele, mis puudutavad erakondade rahastamist ja ministeeriumi poolt kavandatavaid meetmeid ja ajakava soovituste elluviimise osas; informatsioon korruptsioonivastases strateegias kavandatud 5. meetme „Õigusliku regulatsiooni korrastamine huvide konflikti ja korruptsiooni vältimiseks” üksikasjalikuma kava kohta.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) riigikontrolli auditis „Loomsete jäätmete käitlemise korraldus Eestis” põllumajandusministeeriumile tehtud soovituste täitmise hetkeolukord ning edasised tegevuskavad, kutsutud põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot; ülevaade auditiaruandest „Teadus- ja arhiivraamatukogude komplekteerimine“.

Istungid, kohtumised, üritused

Kell 10 Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksamaa Liidupäeva Balti parlamendirühma delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigikogu vestibüülis avatakse nädal „Ajalooline Valgamaa“. Eksponeeritakse Valga muuseumi korraldatud näitust „Valgamaa omavalitsuste juhid läbi aegade, Eestimaa esimesed valgamaalased ja kuulsad valgamaalased.“ Näitusel on esindatud ka Valga isamaalise kasvatuse püsiekspositsioon. Püsiekspositsiooni kohta vaata internetist: http://www.muuseum.pv.ee. Näituse avamisel osalevad Valga muuseumi direktor Esta Mets ja püsikekspositsiooni juhataja major Meelis Kivi. Näitus Ajalooline Valgamaa jääb avatuks 30. maini

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (17.05-20.05) ENPA monitooringukomitee raportöörina Aserbaidžaanis informatsiooni kogumise missioonil.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt ja asendusliige Jaanus Marrandi osalevad (17.05-23.05) OSCE PA delegatsioonis vaatlejana Gruusia parlamendivalimistel.

* Riigikogu liikmed Helmer Jõgi, Mart Laar, Väino Linde, Mati Raidma ja Evelyn Sepp osalevad (17.05-23.05) vaatlejatena Gruusia parlamendivalimistel.

* ENPA Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (18.05-23.05) Prantsusmaal Pariisis ENPA migratsiooni-, põgenike- ja rahvastikukomitee istungil. Arutusel on asüüli puudutavate otsuste kvaliteet Euroopa Nõukogu liikmesriikides, samuti migratsiooniprobleemid ning põgenikega seonduvad küsimused nagu põgenike eluaseme probleemid.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Kadri Must osaleb (18.05-23.05)  NATO PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Gruusia parlamendivalimistel.

* Riigikogu õiguskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Ken-Marti Vaheriga on (17.05-21.05) Euroopa Parlamendi korraldataval õppereisil Saksamaal, Prantsusmaal ning Luksemburgis. Delegatsiooni koosseisus võtavad õppereisist osa veel komisjoni liikmed Tiina Oraste, Hanno Pevkur, Jaanus Rahumägi, Indrek Saar, Erik Salumäe, Ain Seppik ja Toivo Tootsen.

* Riigikogu majanduskomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Urmas Klaasiga on (19.05-23.05) Ukraina Ülemraada esimehe Arseni Jatśenjuki kutsel visiidil Ukrainas. Visiidi käigus kohtub Riigikogu majanduskomisjoni esindus Ülemraada esimehe, Ülemraada majanduskomisjoni, transpordikomisjoni ja energeetikakomisjoniga. Samuti on kavas kohtumised Ukraina transpordiministeeriumis. Ülemraadas toimuvate kohtumiste teemadeks on transpordi arendamine, transiit, logistika, teedeehitus, sadamate arendamine ja energeetika. Ka külastatakse Dnepropetrovskit ja Zaporožjet. Kavas on kohtumised oblasti kuberneri ja linnapeaga. Tutvutakse Dnepropetrovski ettevõtetega ja kohtutakse ka Ukrainas tegutsevate Eesti ettevõtjatega. Delegatsiooni kuuluvad veel komisjoni aseesimees Kalev Kallo ning liikmed Taavi Veskimägi, Margus Lepik, Aivar Riisalu, Jüri Tamm ja Ester Tuiksoo.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside