Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 11 arupärimist, millele vastavad rahandusminister Jürgen Ligi, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja sotsiaalminister Hanno Pevkur.
Arupärimised on järgmistel teemadel: Eesti kukkumisest maailma viie viimase riigi hulka (nr 404); jäätmeveo kohta Elva linnas (nr 409); mesinduse kohta (nr 417); kaitseministeeriumi kinnisvaratehingute kohta (nr 397); Kaitseministeeriumi dokumendihaldussüsteemi kohta (nr 403); palkadega skeemitamise kohta Kaitseministeeriumis (nr 422); Töötukassa riigihangete kohta (nr 402); digiretseptiga seotud probleemide kohta (nr 405); alkoholi liigtarbimise kohta Eestis (nr 415); töötuskindlustuse maksmise kohta (nr 418); Tšernobõli ja Afganistani veteranide kohta (nr 423).  
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30)– Eesti seisukohad 22.-23. aprillil toimuval EL justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud siseminister Marko Pomerants ja justiitsministeeriumi kantsleri nõunik EL küsimustes Kristi Värk; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Agentuur) asutamise kohta (COM(2010)61), kutsutud siseministeeriumi nõunik EL asjades Maila Sass ja migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna nõunik Priit Järvpõld; Eesti seisukohad 22.-23. aprillil toimuval EL tervishoiuministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (726 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE).


Kultuurikomisjonis
– põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Majanduskomisjonis
–  omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (715 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE).

Rahanduskomisjonis
– euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu (709 SE); riigilõivuseaduse eelnõu (721 SE); Riigikogu otsuse “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” eelnõu (735 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (691 SE); tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (694 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– Kaitseväe Keskpolügooni ja teiste kaitseväe harjutusväljade arendamine; kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (698 SE).

Sotsiaalkomisjoni
avalik istung ( konverentsisaal) – tervis kõigis poliitikates ja sotsiaalsed tervisemõjurid – kuidas kujuneb ja kuhu kaob rahvastiku tervis. Kutsutud on Evelin Ilves ning Eesti Patsientide Nõukoja, Praxise, Puuetega Inimeste Koja, Patsientide Esindusühing, Haigekassa, Eesti Terviseedenduse Ühingu, Südameliidu, Vähiliidu, Reumaliidu, Arstide Liidu, Haiglate Liidu ja Vaimse Tervise Ühingute Liidu esindajad. Istungi ülekanne on internetis aadressil https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.

Väliskomisjonis
–  Eesti arengukoostöö prioriteedid. Kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna 3. büroo (arengukoostöö) direktor Marje Luup ja MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud tegevbüroo poliitikaekspert Evelin Andrespok; Välispoliitika Instituudi tegevuse ülevaade. Kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Andres Kasekamp.

Õiguskomisjonis
– äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (708 SE); päästeseaduse eelnõu (514 SE); tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30)– kohaliku omavalitsuse valimise kampaania rahastamise täiendavate aruannete läbivaatamine; majanduslike huvide deklaratsioonide laekumise vahekokkuvõtte läbivaatamine.

Kohtumised

Kell 10.15 – 
Riigikogu esimees Ene Ergma annab Pärnus Raeküla Gümnaasiumi 8-12. klassi õpilastele astrofüüsika tunni reaalainete nädala raames.

* Riigikogu liige Mark Soosaar on (17.04-21.04) Šveitsis, et kohtuda sealse parlamendi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmetega ja osaleda Nyoni filmifestivali ümarlaual.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside