Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab Jaak Aabi, Kalev Kallo, Kalle Laaneti, Jüri Ratase, Ain Seppiku, Vladimir Velmani, Arvo Sarapuu, Toivo Tootseni, Olga Sõtniku, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi, Jaan Kundla, Lauri Laasi, Kadri Musta, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmiu ja Heimar Lengi esitatud arupärimisele nr 35 mootorsõidukijuhtide õpetamise järelevalvest ja liikluskultuuri parandamisest. Arupärijad viitavad halvale liikluskultuurile, õnnetuste arvu suurenemisele ja puudulikule kontrollile mootorsõidukijuhtide koolituse kvaliteedi üle, ning küsivad, mida kavatseb ministeerium ette võtta, et mootorsõidukijuhtide koolituse kvaliteet ja  liikluskultuur paraneks.

Arupärimisele vastamise järel on avatud vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub siin.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE).

Kultuurikomisjonis arutelu analoogtelevisiooni kavandatavast üleminekust digitaaltelevisioonile (osalevad asjatundjate komisjoni esindajad), kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega.

Maaelukomisjonis postituru avanemise mõjud maapiirkonnas.

Põhiseaduskomisjonis Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – 2008. aasta seadusloome plaanid, tööturu paindlikkus ja turvalisus, õiguskantsleri ettekanne nr 1 „Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kohta vanemahüvitise seaduse alusel”.

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul, väliskomisjoni ettekanne.

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu (55 SE); turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (174 SE); korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis kell 14 kohtumine riigikontrolör Mihkel Oviiriga.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade auditiaruande „Riikliku statistika asjakohasus ja andmete kogumise tõhusus” kohta.

Kohtumised, konverentsid, seminarid

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (16.02-19.02) Sloveenias Ljubljanas COSACi esimeeste kohtumisel. Arutatakse COSACi tegevuse raportiga seonduvat, Euroopa komisjonide ja rahvusparlamentide vahelist koostööd ning põlvkondade vahelise solidaarsuse küsimusi.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi osaleb (17.02-19-02) Belgias Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, majandusjulgeolekukomitee, poliitikakomitee ühisistungil, samuti kohtumisel delegatsioonijuhtide ning NACi liikmetega.

* Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa ja riigikaitsekomisjoni aseesimees Kadri Must osalevad (17.02-19-02) Makedoonias Skopjes väliskomisjonide ja riigikaitsekomisjonide esimeeste konverentsil „NATO – Bukarest ja tulevik“. Arutatakse parlamendikomisjonide osatähtsust välis- ja julgeolekupoliitikas NATO eesmärkide ja poliitika elluviimisel.

* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (18.02-20.02) Rootsis Stockholmis Rahvusvahelise Veeinstituudi korraldataval seminaril, kus käsitletakse rahvusvahelist koostööd vesikondade majandamisel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside