Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 arupärimist, mille vastavad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, siseminister Ken-Marti Vaher ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Arupärimised puudutavad Maaelu Edendamise Sihtasustust (nr 268), teadmata kadunud isikuid (nr 259), Narva piiripunkti rekonstrueerimise peatamist (nr 261), korruptsiooni vähendamist (nr 263), narkosurmade arvu kasvu (nr 264), kodutarbijate kaitsmist (nr 267), AS Eesti Energia Jordaanias ja Ameerika Ühendriikides tehtud investeeringuid (nr 270), elektriraudtee uusi ronge (nr 271) ja Estonian Airi teenuste kvaliteeti (nr 281).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonide (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) – Eesti seisukohad 25.-26. veebruaril toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil. Kutsutud: põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus:; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist ELis (COM(2012)576); seisukoha andmine: Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlamendi määrusele, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1346/2000 maksejõuetusmenetluse kohta (COM(2012)742-744).

Keskkonnakomisjonis jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (373 SE).

Kultuurikomisjonis – meediateenuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (336 SE); otsuse eelnõu „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine“ algatamisest; muuseumiseaduse eelnõu (374 SE).

Maaelukomisjonis – kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE).

Majanduskomisjonis (kell 11.10) kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (349 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõu algatamine; arvamuse andmine ELAKile Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis puudutab Euroopa Liidu osalemist Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaste riikide ühenduses (GRECO) COM(2012) 604; GRECO IV hindamisvooru hindamisaruande 2012 „Korruptsiooni ennetamine parlamendiliikmete, kohtunike ja prokuröride seas“ tutvustus ja arutelu. Kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruande” Laste hoolekande korraldus valdades ja linnades” arutelu (ruum L333).

Õiguskomisjonis võlaõigusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (372 SE); kriminaalmenetluse seadustiku § 199 täiendamise seaduse eelnõu (376 SE); väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE); riigi õigusabi seaduse, riigilõivu seaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (346 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE). Istungil osalevad justiitsminister Hanno Pevkur ja siseminister Ken-Marti Vaher;

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 21. ja 22. veebruaril Brüsselis toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel. Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 21. veebruaril – väliskomisjoni ettekande teesid; Riigikogu väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: pehmed julgeolekuohud – informatsioonilised mõjutused avalikus meedias – arutelu jätkamine. Kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Tomas Jermalavicus ja Diplomaatia peatoimetaja Kaarel Kaas.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) Väljasõiduistung Kaitsepolitseiametisse: Kaitsepolitseiameti tegevusest korruptsioonikuritegude menetlemisel, lahendi leidnud olulistest korruptsioonijuhtumitest ning kavandatavast tegevusest korruptsioonivastaste ülesannete täitmisel. Kohtumisel osalevad Raivo Aeg, Eerik Heldna ja Martin Perling.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13) edaspidiste arenguvõimaluste arutelu koos Riigikogu juhatusega; Riigikontrolli auditiaruande „Laste sotsiaalhoolekande korraldus valdades ja linnades“ arutelu. Kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik Mailiis Kaljula, Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli, Riigikontrolli auditijuht Tambet Drell ning Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson. Ruum L333.

Üritused, kohtumised, koosolekud

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone II korrusel Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud fotonäituse „Algus“. Näitus annab ülevaate aastatest 1918–1922, nii sõjast kui rahust, kõige rohkem aga tolleaegsetest inimestest. Nemad olid iseseisvuse loojad ja kaitsjad. Näituse koostas Eesti Filmiarhiivi, Fotomuuseumi ja Eesti Ajaloomuuseumi kogudest Tiit Noormets ning kujundas Jaana Kool.

* Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb (18.02-19.02) Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Naiskogu volikogul.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside