Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung
 
Päevakorras on kaks arupärimist, millele vastab peaminister Andrus Ansip.
 
1. Arupärimises nr 239 riigi äriühingute liikmete nimetamise kohta küsivad Riigikogu liikmed Indrek Raudne, Ken-Marti Vaher, Helir-Valdor Seeder ja Tiit Niilo, kas vastab tõele ajalehes Äripäev esitatud väide, et riigi äriühingu AS Eesti Loots nõukogusse kuulub ka Erki Aavik ja mida peaminister sellest arvab. Arupärijate väitel viis Aavik AS-i Werol Tehased 2004. aastal pankrotieelsesse seisu ja on täna kriminaaluurimise all.
 
2. Arupärimises nr 240 võimaliku diplomite müügi kohta EBSis tunnevad Riigikogu liikmed Tõnis Lukas, Ene Ergma, Marko Mihkelson, Siiri Sisask, Helir-Valdor Seeder, Trivimi Velliste, Mart Nutt, Indrek Raudne, Andres Herkel ja Mihhail Lotman huvi Hiina tudengite magistriõppesse immatrikuleerimise õiguspärasuse kohta. Süüdistades EBSi magistrikraadide müügis, küsivad arupärijad, kuidas kavatseb valitsus lõpetada Eestis toimuva kõrgkooliõppe maine väidetava süstemaatilise kahjustamise.
 
ja algava töönädala päevakord aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form
 
Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmeil on võimalus esineda sõnavõttudega vabalt valitud teemal.
 

Komisjonides

 
Keskkonnakomisjonis – otsuse „Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035 kinnitamine” eelnõu (962 OE); Riigikontrolli 14.07.2006 kiri nr OSIV-2-7.3/06/1317, millega esitati kontrolliaruanne ohtlike jäätmete käitlemise kohta vaheladudes ja prügilates.
 
Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (915 SE); ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (968 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (969 SE).
 
Maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukava 2007­­-2013; Euroopa Liidu liikmesriikide maaelu arengu strateegiate võrdlev analüüs.
 
Põhiseaduskomisjonis – korruptsioonivastase seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (890 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse eelnõu (937 SE); erakonnaseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (569 SE); avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (935 SE).
 
Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (922 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – kohtumine kaitseliidu ülema major Raivo Lumistega.
 
Sotsiaalkomisjonis – rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).
 
Väliskomisjonis – Eesti Välispoliitika Instituudi poolt koostatud uurimuse „Eesti energiajulgeolek Euroopa Liidu energiapoliitika kontekstis” esitlus (kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Andres Kasekamp, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži direktor Gert-Rüdiger Wegmarshaus ja magistrand Andres Mäe, TÜ politoloogia osakonna magistrand Anna-Maria Galojan, Tallinna Tehnikaülikooli teadur Sulev Soosaar, Wahlquist OÜ tegevdirektor Jaan Uustalu, Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Villu Vares ja Riigikogu majandus- ja sotsiaalinfo osakonna nõunik Allan Sikk. Riigikontrolör Mihkel Oviiri kiri (06.09.2006 nr 1780) 2007. aastal läbiviidavate auditite kohta. 
 
Õiguskomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõud (900 OE ja 914 OE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine Põhja Politseiprefektuuri prefekti Raivo Küüdiga, kes annab ülevaate korruptsioonikuritegude uurimisest ja sellega seotud probleemidest prefektuuris.
 
Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – ülevaated auditiaruannete „Ohtlike jäätmete käitlemine vaheladudes ja prügilates” ning „Euroopa Komisjoni abiprojekt HASCO Sonda vallas” kohta; Riigikontrolli 2007. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine.
 

Kohtumised, konverentsid

 
Kell 14.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ja liige Sven Mikser kohtuvad Prantsuse kaitseministri esindaja Thierry Borja de Mozota’ga.
 
* Riigikogu aseesimees Ene Ergma ning Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Olav Aarna ja Marika Tuus osalevad (kuni 22.09) Prantsusmaal Pariisis ja Guajaana departemangus Kourous 8. Euroopa parlamentidevahelisel õhuruumi konverentsi raames toimuval kollokviumil „Õhuruum, kaitse ja Euroopa turvalisus”. Kollokviumil käsitletakse Euroopa õhuruumipoliitika erinevaid aspekte, tööstusliku ja tehnoloogilise suutlikkuse ning institutsionaalse ja rahvusvahelise koostöö küsimusi.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside