Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrsus Ansip, rahandusminister Ivari Padar ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

1. Peaminister Andrus Ansip vastab 6 Rahvaliidu fraktsiooni liikme poolt 8. aprillil esitatud arupärimisele töötukassa rahade kasutamise ja tööpuuduse kohta (n r 278).Arupärijate väitel on töötukassa raha paigutav varahaldur ABN Amro teeninud selle aasta esimeses kvartalis 26 miljonit krooni suuruse kahjumi, selle asemel, et teenida tulu nagu on teised haldurid suutnud teha stabiliseerimisfondi ja osade pensionifondide vahenditega. Arupärijad küsivad, kui suured on praegu töötukassa reservid ja kui palju on raha kaotatud nende ebaefektiivse paigutusega. Esitatakse ka hulganisti muid küsimusi, mis puudutavad töötukassa edasist käekäiku.

2. Peaminister Andrus Ansip vastab ka 5 Keskfraktsiooni liikme poolt 8. aprillil esitatud arupärimisele II pensionisamba kohta (nr 279). Arupärijad esitavad mitmeid küsimusi, mis puudutavad II pensionisambaga tulevikus tehtavaid toiminguid ja nende võimalikke alternatiive.

3. Rahandusminister Ivari Padar vastab 11 Keskfraktsiooni liikme poolt 15. aprillil esitatud arupärimisele pensionifondide kohta (nr 282). Viidates pensionifondide väidetavalt halvale tööle küsivad arupärijad, missuguseid kaitsemehhanisme on valitsus kahjude ärahoidmiseks kasutanud ja missugune roll selles on olnud finantsinspektsioonil.

4. Rahandusminister Ivari Padar vastab ka 6 Rahvaliidu fraktsiooni liikme poolt  22. aprillil esitatud arupärimisele tubakaturu olukorra kohta (nr 287). Arupärijad viitavad 2007. aasta juunis vastu võetud alkoholi-, tubaka-, kütuse – ja elektriaktsiisi seaduse muudatustele, millega väidetavalt kiirendati alates 2008. aastast aktsiiside tõstmist võrreldes varasema kavaga ja EL liitumislepingust tulenevate kohustustega. Arupärijad küsivad, milline on rahandusministri hinnang tubakaaktsiisi ennaktempos tõstmise tagajärgedele; kui suur on salatubakatoodete osatähtsus Eesti turul ja mida on ministeeriumselle vastu ette võtnud.

5. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab 5 Eestimaa Rohelised fraktsiooni liikme poolt 21. aprillil esitatud arupärimisele Eesti elektrituru arengu kohta (nr 284). Arupärijate kinnitusel pidi elektriturg alates 1. jaanuarist 2009 olema 35% ulatuses avatud, mida nende hinnangul pole aga faktiliselt toimunud. Seoses sellega esitavad arupärijad mitmeid elektritootmise ja elektrituru arenguga seotud küsimusi.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Ülevaade 5. mail toimunud majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisest. Kutsutud rahandusminister Ivari Padar.

Keskkonnakomisjonis – jahiseaduse ja halduskoostööseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE).

Kultuurikomisjonis – IBO õppekava puudutava eelnõu algatamine, kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE), ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE), teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis – Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (470 SE).

Majanduskomisjonis – Innovatsiooniteemaline arutelu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajatega teemal: Eesti innovatsioonipoliitika ja selle rakendamine ettevõtjate seisukohalt; maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (463 SE), reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendiga.

Rahanduskomisjonis – Investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE), Riigikogu otsuse „Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine“ eelnõu (499 OE), perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Eesti Eruohvitseride Kogu esindajatega. Kell 12 väljasõiduistungil suurõppuse Kevadtorm külastamine.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu algatamine, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (452 SE).

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu (55 SE), perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (456 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjoni ja kultuurikomisjoniga ühisistung (kell 13) – Riigikontrolli auditi „Kultuuripärandi digiteerimine, digitaalsena kättesaadavuse ja säilimise tagamine” arutelu. Lisaks toimub arutelu sundeksemplari seaduse muutmise vajadusest (tulenevalt Riigikontrolli auditiaruandest „Teadus- ja arhiivraamatukogude komplekteerimine“). Kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 14) – majanduslike huvide deklaratsioonide kohta üleriigiliste arvandmete saamiseks deklaratsioonihoidjatele esitavast küsimustikust, Riigikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Üritused, kohtumised, istungid

Kell 9.20 –Riigikogu esimees Ene Ergma avab Põhjamaade III Päikeseenergeetika konverentsi Tallinna Tehnikaülikooli peahoones, Ehitajate tee 5.

* Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (17.05-19.05) Kopenhaagenis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi osaleb (17.05-19.05) Berliinis Läänemeremaade Parlamentaarse konverentsi energeetika ja kliimamuutuste töörühma istungil.

* Riigikogu Euromedi PA delegatsiooni liige Raivo Järvi osaleb (17.05-20.05) Viinis Euromedi PA energeetika- ja keskkonnakomitee istungitel.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside