Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip ja regionaalminister Siim-Valmar Kiisler.
 
1. Peaminister Andrus Ansip vastab Keskerakonna fraktsiooni 9 liikme poolt 24.11.2009 esitatud arupärimisele nr 343 haldusterritoriaalse ümberkorralduse kohta, milles arupärijad tunnevad huvi, kas valitsusel on plaanis haldusterritoriaalse reformiga edasi minna ja kas kavatsetakse arvestada ka sellekohase raportiga, mille koostas Harju maavanema poolt 2009. aasta märtsis kokku kutsutud asjatundjate komisjon. Ka küsivad arupärijad peaministri arvamust vastava probleemkomisjoni moodustamiseks Riigikogus.
 
2.  Andrus Ansip vastab ka Rahvaliidu fraktsiooni 6 liikme poolt 07.12.2009 esitatud arupärimisele nr 345 ravikindlustamata inimeste arstiabi võimaluste kohta. Arupärijad viitavad Eesti Päevalehe (28.11.2009) andmetele, mille kohaselt on Eestis ravikindlustuseta inimesi 64 140 ja väidavad, et sotsiaalministeeriumi eelarvekärped on plaanitud teha just ravikindlustamata inimeste vältimatu ravi arvelt. Arupärijad uurivad, kas valitsus on kaalunud võimalust, teha esmatasandi arstiabi kattesaadavaks kõikidele inimestele, olenemata inimese ravikindlustusest, ja esitavad veel mitmeid küsimusi, mis puudtavad töötute ravikindlustust ja arstiabi kättesaadavust.
3. Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler vastab Keskerakonna fraktsiooni 10 liikme poolt 25.11.2009 esitatud arupärimisele nr 344 laevaühenduse kohta Ruhnu saarega. Arupärijad tunnevad huvi, millal taastatakse püsiv laevaühendus Ruhnu saarega, et asendada liiga kallist lennuliiklust, ja missugune on riigi poliitika selles küsimuses.
 

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30)– Eesti seisukohad 20.-22. jaanuaril toimuval mitteametlikul justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel. Kutsutud siseminister Marko Pomerants ja justiitsminister Rein Lang; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni roheline raamat kriminaalasjades erinevates riikides tõendite kogumise ja selliste tõendite vastuvõetavuse kohta (COM(2009)624).

Keskkonnakomisjonis
– pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).

Kultuurikomisjonis
– kohtumine Eesti Noorteühenduste Liidu esindajatega; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– ülevaade põllumajandustootjate majandusnäitajatest 2008.

Majanduskomisjonis
– tolliseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– ELAKile arvamuse andmine Euroopa Liidu kvalifikatsioonidirektiivi ja menetlusdirektiivi kohta; Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE), Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse eelnõu ettevalmistamise arutelu seonduvalt ELAKi rolliga EL asjade menetlemisel.

Rahanduskomisjonis
– alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); Riigikogu otsuse „ Eesti Panga Nõukogu asendusliikme nimetamine“ eelnõu (651 OE).

Riigikaitsekomisjonis
– riigikaitsekomisjoni algatatav kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, Eesti Mereakadeemia kirja arutelu. Ühisistungil väliskomisjoniga: Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Lauri Lindström.

Sotsiaalkomisjonis
– väljasõiduistung Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

Väliskomisjonis
– Eesti seisukohad 18. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu erakorralisel istungil. Kutsutud välisminister Urmas Paet;välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 11. veebruaril – valitsuse ettekande teesid. Ühisistungil riigikaitsekomisjoniga: Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine.

Õiguskomisjonis
– päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni
 ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung (kell 13.30, ruumis L 333) – Riigikontrolli auditiaruande „Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses“ arutelu. Kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse liige Vello Jõgisoo ning siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets.

Üritused, sündmused
* Riigikogu liige Marek Strandberg osaleb (15.01-22.01) Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis rahvusvahelisel taastuvenergia agentuuri asutamisel ja konverentsil „Maailma tuleviku energia tippkohtumine 2010“.
* OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo (15.01 – 18.01) ning liige Mart Nutt (14.01-18.01) osalevad OSCE PA ametliku delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Kiievis ja Odessas Ukraina presidendivalimistel. Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar (14.01 -18.01) jälgib ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana presidendivalimisi Kiievis ja Simferoopolis. Samuti on vaatlejana Ukraina presidendivalimistel Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Jüri Tamm (15.01-20.01).
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside