Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 

Vastamisel on kaks arupärimist

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Indrek Raudse, Ken-Marti Vaheri, Juhan Partsi ja Urmas Reinsalu arupärimisele nr 249 Eesti Raudtee taasriigistamise kohta. Arupärijad tunnevad huvi taasriigistatava Eesti Raudtee äriplaani, riigi poolt võetud kohustuste, reisirongiliikluse edendamise ja selle kulude vastu ning küsivad, miks erastamisleping on konfidentsiaalne.

2. Peaminister vastab ka teisele samade esitajate arupärimisele nr 250 AS Werol juhtimisega seotud probleemide kohta. Arupärijad küsivad Aktsiaseltsi Werol Tehased juhtimisprobleemidele ning väidetavalt kehvadele majandustulemustele viidates, kui palju on riik sinna raha paigutanud, kui suur on riigi poolt kantud kahju ja millised on järeldused. Ka küsitakse hinnangut põllumajandusministri tegevusele.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery ja täiskogu päevakord http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE); pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE); loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1020 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE).

Kultuurikomisjonis – elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE); huvikooli seaduse eelnõu (994 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1035 SE); kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1016 SE); Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); otsuse eelnõu “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu esitamisest.

Maaelukomisjonis – söödaseaduse eelnõu (1038 SE); biomassi ja bioenergeetika kasutamise edendamise arengukava.

Majanduskomisjonis – tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (577 SE); kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE).

Põhiseaduskomisjonis – julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (1023 SE)

Sotsiaalkomisjonis – puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1059 SE); kokkuvõte komisjoni tööst 2006.aastal.

Väliskomisjonis – kuulamised energiajulgeoleku teemal: Balti energiastrateegia; informatsioon Eesti diplomaatiliste esinduste turvalisusest.

Õiguskomisjonis – sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE); relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (967 SE); päästeteenistuse seaduse eelnõu (1057 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – erikomisjoni 2006. aasta töö aruande ja ülevaate korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest 2006. aastal kinnitamine ja Riigikogule esitamise otsustamine; avalikustamisele kuuluva deklaratsiooni läbivaatamine ja Riigi Teatajale esitamise otsustamine.

Komisjonide päevakorrad asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

WEU assamblee

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb (kuni 20.12) Prantsusmaal Pariisis Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee 52. plenaaristungil. Arutusel on Euroopa roll Lähis-Ida probleemi lahendamisel; NATO ja Euroopa Liidu partnerlus.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside