Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 5. töönädala päevakord.

Seejärel algab arupärimistele vastamine.
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab:
1) Inara Luigase, Deniss Boroditši, Mailis Repsi, Aivar Riisalu, Lembit Kaljuvee, Tarmo Tamme, Kalev Kallo, Aadu Musta, Viktor Vassiljevi, Peeter Võsa, Mihhail Stalnuhhini, Ester Tuiksoo arupärimisele Koidula raudteepiirijaama valmimise mõjust kohalikule reisirongiliiklusele (nr 36),
 2) Lembit Kaljuvee, Deniss Boroditši, Aivar Riisalu, Aadu Musta, Tarmo Tamme, Yana Toomi, Vladimir Velmani, Kalev Kallo, Mihhail Stalnuhhini, Peeter Võsa, Viktor Vassiljevi arupärimisele OÜ Eleringi hinnaprognoosi kohta (nr 37),
 3) Kalev Kallo, Lembit Kaljuvee, Aadu Musta, Peeter Võsa, Viktor Vassiljevi, Lauri Laasi, Priit Toobali, Olga Sõtniku, Jüri Ratase, Tarmo Tamme, Eldar Efendijevi, Inara Luigase, Vladimir Velmani, Deniss Boroditši, Valeri Korbi, Mihhail Stalnuhhini, Heimar Lenki, Ester Tuiksoo, Marika Tuusi, Aivar Riisalu, Yana Toomi arupärimisele 2,635 miljoni euro eraldamise kohta eraettevõtetele ilma avaliku hanketa (nr 38),
4) Kadri Simsoni, Aivar Riisalu, Peeter Võsa, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Lauri Laasi, Aadu Musta, Jüri Ratase, Kalle Laaneti, Tarmo Tamme, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Mihhail Stalnuhhini arupärimisele Eesti Postiga toimuva kohta (nr 40).
       
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.30 Eesti seisukohad 20. – 21. oktoobrini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Keit Pentus; Eesti seisukohad 20. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu pereasjade ja võrdõiguslikkuse eest vastutavate ministrite kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Võitlus korruptsiooniga Euroopa Liidus“;
 
keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE); ühise kalanduspoliitika reformi pakett (ÜKP); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava;
 
kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud rakenduskõrgkooli rektorite nõukogu esindajad (ruum L 332);
 
maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); kohtumine vana-tori hobuste kasvataja Ute Wohlrab´iga;
 
majanduskomisjonis – lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE);
 
põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest;
 
rahanduskomisjonis – 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE); Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, kohtute raamatupidamiskeskuse rahandus-ministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (101 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE); riigikontrolöri ülevaade riigikontrolli kontrolliaruandest riigi 2010. aasta koondaruande juurde ning riigi vara kasutamise ja säilimise kohta; ülevaade 2012. aasta riigieelarve haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalast;
 
riigikaitsekomisjonis – valitsuse poolt ettevalmistatud ˮEesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015ˮ eelnõu;
 
sotsiaalkomisjonis – stigmatsiooni näitajad HIV-positiivsetel inimestel Eestis, uurimuse tutvustus ja kohtumine HIV-positiivsete võrgustiku esindajatega; 2012. aasta riigieelarve sotsiaalministeeriumi valitsemisala (ruum L 333);
 
väliskomisjonis – „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015“ eelnõu EL välis-, kaitse- ja laienemispoliitika peatükk, kutsutud välisministeeriumi Euroopa Liidu küsimuste asekantsler Kaja Tael ja poliitikaküsimuste asekantsler Sulev Kannike; ülevaade arengutest Venemaal, kutsutud Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor Vladimir Juškin ja välisministeeriumi esindaja;
 
õiguskomisjonis – vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest;
 
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga, arutusel on riigikontrolli auditiaruande „Kaitseministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran, kaitseväe peastaabi ülema asetäitja operatiivalal kolonel Peeter Hoppe, riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 12.45 riigikontrolli aruannete „Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ ning „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2010. aastal“ arutelu, kutsutud riigikontrolör Mihkel Oviir; laekunud Riigikontrolli auditiaruannetest; kell 13.30 ühisistung korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoniga, arutusel on riigikontrolli auditiaruande „Kaitseministeeriumi 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran, kaitseväe peastaabi ülema asetäitja operatiivalal kolonel Peeter Hoppe, riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb kodakondsustunnistuste pidulikul üleandmise tseremoonial Riigikogu konverentsisaalis.
 
Välislähetused:
 
15. – 19. oktoobrini
 
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv, liikmed Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad Šveitsis Bernis IPU 125. assambleel. Seekordse assamblee päevakorras on kolme alalise komitee vaheraportite ärakuulamine. Rahu ja rahvusvahelise julgeoleku komitee raport analüüsib hea valitsemistava poolt pakutud võimalusi ning nende kasutamist rahu ja julgeoleku tagamisel erinevates maailma kriisikolletes. Säästva arengu, rahandus- ja kaubanduskomitee lahkab võimu ümberjagamise probleeme ning demokraatia ja inimõiguste komitee vaeb parlamentide võimalusi inimestele tervishoiuteenuste kättesaadavamaks muutmisel. IPU assamblee peab kinnitama ka organisatsiooni 2012. aasta eelarve ning üldised arengusuunad järgmiseks viieks aastaks, samuti valima assamblee presidendi järgmiseks kolmeks aastaks. Lisaks tavapärasele assamblee tööle kohtuvad Riigikogu IPU delegatsiooni liikmed kolleegidega Ungari, Soome ja Leedu parlamentidest. Heiki Sibul osaleb ASGP (Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsioon) kohtumisel ning parlamendiliikmete koolituse ja arendamise teemalisel konverentsil. Bernis toimuvast IPU iga-aastasest sügisassambleest võtavad osa parlamentide liikmed 157 riigist.
 
16. – 17. oktoobrini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osalevad Saksamaal Berliinis Euroopa parlamentidevahelisel kosmoseteemalisel konverentsil. Arutusel on parlamendiliikmete osalus kosmosetemaatika käsitlemisel, kosmosepoliitika ja selle tulevik Euroopa Liidus, kosmosealased väljakutsed nii Euroopa kui üleilmsel tasandil ning kosmose rakendamine julgeoleku kindlustamisel. Tutvutakse ka Saksamaa kosmosestrateegiaga.
 
17. oktoober
 
Riigikogu liige Sven Mikser osaleb Soomes Helsingis seminaril „Tugevdades Euro-Atlandi julgeolekut: uued väljakutsed, ohud ja võimalused“, mille korraldab Soome Atlandi Nõukogu.
 
17. – 22. oktoobrini
 
Riigikogu Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma esimees Tõnis Lukas, aseesimees Heljo Pikhof ning liikmed Maret Maripuu, Ester Tuiksoo, Rait Maruste, Urve Palo ja Andres Herkel osalevad Prantsusmaa Rahvusassamblee kutsel parlamendirühma visiidil Prantsusmaal Pariisis.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside