Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub siin.

Komisjonides (kell 11)

Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE).

Kultuurikomisjonis – antakse üle Vabadussõja võidusamba lahendust puudutavad pöördumised ning kodanike allkirjad; huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine; ettepanek Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmiseks; autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE).

Maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung AS-i Eesti Raudtee (Pikk tn 36).

Põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

Sotsiaalkomisjonis – elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE).

Väliskomisjonis – Eesti ühinemisläbirääkimised OECDga, kutsutud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Priit Pallum ja 2. büroo (rahvusvaheline koostöö) direktor Kairi Saar; Aafrika-teemaline seminar Riigikogus 17. aprillil 2008 – Eesti-Aafrika parlamendirühma aseesimees Silver Meikar.

Õiguskomisjonis – kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung (kell 13)  arutusel on Riigikontrolli audit „Riigi tegevus psüühiliste erivajadustega inimeste riikliku hoolekande korraldamisel”, kutsutud sotsiaalministeeriumi kantsler Riho Tapfer. (Ruum L 262).

Kohtumised, istungid

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (16.03-19.03) Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Käsitletakse välispoliitika prioriteete Sloveenia eesistumise ajal, aga ka olukorda Lääne-Balkanil. Ettekandega esineb ka EL ühtse välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Javier Solana.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb ( 17.03-18.03) Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusel on Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Ukraina, Aserbaidžaani, Armeenia, Venemaa arenguid käsitlevad raportid, aga ka valimised Monacos.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside