Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 8 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Hanno Pevkur, sotsiaalminister Taavi Rõivas, rahandusminister Jürgen Ligi ning keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Arupärimised käsitlevad vastavalt Vabariigi Valitsuse liikme huvide konflikti ja riigiettevõtete nõukogu liikmete määramist (nr 344), digitaalallkirja andmise kontrollimist (nr 329), vanaduspensioni (nr 333), omastehooldust (nr 334), hambaravi (nr 342), Maksu- ja Tolliameti tegevust ja laekumata makse (nr 340), pakendiseaduse eelnõu menetlemist (nr 338) ning riigi poolt asutatud ühingute juht- või kontrollorganite liikmete määramist (nr 341).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) – Eesti seisukohad 24. – 25. juunini toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti seisukohad 18. juunil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; Eesti seisukohad 20. – 21. juunini toimuval EL tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitsenõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “Kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimine. Kaubanduse kaitsevahendite kohandamine Euroopa majanduse praeguste vajadustega” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse nõukogu määrust kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja nõukogu määrust kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed.

Kultuurikomisjonis (kell 12) muuseumiseaduse eelnõu (374 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine Gruusia parlamendi regionaalpoliitika ja kohalike omavalitsuste komisjoni delegatsiooniga eesotsas parlamendi asespiikri Zurab Abašidze’ga.

Majanduskomisjonis (kell 11.10) – arutelu seoses Eesti Omanike Keskliidult ja Pärnu korteriomanikelt laekunud pöördumistega monopoolsete ettevõtete hinnakujunduse läbipaistvamaks muutmise vajaduse ja võimaluse teemal; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse ühenduses liikuvate maanteesõidukite siseriiklikus ja rahvusvahelises liikluses lubatud maksimaalmõõtmeid ning rahvusvahelises liikluses lubatud masse. Ruum L-332.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE); soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2012. aasta tegevuse ülevaade, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper.

Rahanduskomisjonis – finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (450 SE); ülevaade rahandusministeeriumi poolt ettevalmistamisel olevatest eelnõudest.

Riigikaitsekomisjonis – arvamus korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõule (424 SE); otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (437 OE); kokkuvõte veteranipäevast, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu.

Sotsiaalkomisjonis – töövõime skeemi reformist; otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (428 OE).

Väliskomisjonis – ülevaade Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest; ülevaade arengutest Afganistanis ning Eesti ja Afganistani vahelistest kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Afganistanis Väino Reinart, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik ning kaitseministeeriumi esindaja.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE).

Korruptsioonivastases erikomisjonis (kell 13.30) avalikustamisele mittekuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine; Riigi Teatajas avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine. Ruum L 332.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13) komisjoni tegevuse aruande (juuli 2012 – juuni 2013) kinnitamine; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse rakendamise teema arutelu, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm ning Riigikontrolli esindajad; sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise seaduslikkuse küsimuse arutelu, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher, õiguskantsler Indrek Teder ning Riigikontrolli esindajad. Ruum L 333. Istungit on võimalik vaadata reaalajas Riigikogu veebis.

Kohtumised, üritused

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Gruusia parlamendi asespiikri Zurab Abašidze ning regionaalpoliitika ja kohalike omavalitsuste komisjoni delegatsiooniga.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Kohtu 6).

Kell 12.30Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul.

kell 15.15 – Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees Andres Herkel kohtub Gruusia delegatsiooniga.

* Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb (17.06-18) Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna naisorganisatsiooni juhatuse koosolekul.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside