Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 arupärimist, millele vastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja siseminister Marko Pomerants

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

 

Komisjonides (kell 11)
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 20. – 21. jaanuarini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud siseminister Marko Pomerants.
 
Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (887 SE); Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (858 SE).
 
Maaelukomisjonis – ülevaade põllumajandustootjate majandusnäitajatest 2009.
 
Majanduskomisjonis – jäätmeseaduse, liiklusseaduse, meresõiduohutuse seaduse, raskeveokimaksu seaduse, riigilõivuseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse eelnõu tulenevalt maanteeameti ja tema kohalike asutuste ümberkorraldamisest (892 SE); teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (882 SE).

Rahanduskomisjonis
– kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (870 SE); Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (911 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – sõjalisel ja muul vaenulikul eesmärgil keskkonna mõjutamise keelustamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (903 SE).
 
Sotsiaalkomisjonis – kodusünnituse seadustamisega seonduv; vaimupuudega inimeste hambaravi probleemid; ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE).

Väliskomisjonis
(kell 11.30) – Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise viisavabaduse küsimustes; ülevaade olukorrast Valgevenes 2010. aasta 19. detsembril toimunud presidendivalimiste järel.

Õiguskomisjonis – halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (902 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) –ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise juhendi läbivaatamine;
 
Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruanne „Investeeringute jaotamine Kultuuriministeeriumis“, kutsutud kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles (ruum L 333).
Kohtumised, istungid
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (16.01-17.01) Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil. Arutusel on Gruusia ja Venemaa vahelise konflikti tagajärgedega seotud küsimused.
 
* Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb (16.01-17.01) Brüsselis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide peasekretäride kohtumisel. Kõne all on aprilliks kavandatud Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsi korraldamisega seonduv.
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside