Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on 14 arupärimist, millele vastavad riigikontrolör Mihkel Oviir, välisminister Urmas Paet, regionaalminister Siim Valmar Kiisler, siseminister Ken-Marti Vaher, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Arupärimised käsitlevad vastavalt Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed vahendite kasutamist (nr 206), Venemaa ühinemist Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (nr 211), Ida-Virumaa tegevuskava (nr 231),  sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamist (nr 219), Ida Prefektuuri valitsemisala (nr 220), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust ja EASi ettevõtluskeskkonna taristu projektide rahastamist (nr 233 ja nr 224), rekkajuhtide probleeme (nr 247), Tartu-Pihkva laevaliini (nr 248), Tartu lennujaama perspektiive (nr 246), Haanja looduspargi Tallikõsõ sihtkaitsevööndit (nr 210), kalavõrke (nr 238), jahiseaduse täitmist (nr 239) ning harrastuskalureid (nr 241).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidus asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 20. detsembril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil (põllumajandusministeeriumi vastutusalas olevates punktides), kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder;

Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung (kell 14) – arutusel on Euroopa Kontrollikoja aruande „Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne 2011. eelarveaasta täitmine“, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid.

Keskkonnakomisjonis – jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE); looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE).

Kultuurikomisjonis – kultuurikomisjoni soovitused valitsusele õpetajahariduse osas; erakooli seaduse muutmise algatamine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE); meediateenuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE).

Maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE); Riigikontrolli kontrolliaruanne “Maamaksu arvestamisega seotud probleemid”.

Majanduskomisjonis (kell 11.10) Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb biokütuste tootmisega seotud maakasutuse muutmist; elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) kohtumine Ühingu Korruptsioonivaba Eesti esindajatega, kutsutud Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver, tegevdirektor Asso Prii ning justiitsministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta.

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Eesti Jahimeeste Seltsi esindajatega; Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE).

Väliskomisjonis – kohtumine Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liikme Kristiina Ojulandiga; informatsioon Eesti-Vene piirilepingute konsultatsioonide hetkeseisust, kutsutud välisminister Urmas Paet; ülevaade välisministrite kohtumiste olulistest teemadest (NATO välisministrite kohtumine 4. – 5. detsembrini, OSCE välisministrite kohtumine 6. – 7. detsembrini, EL välisasjade nõukogu 10. detsembril, Süüria sõprade grupi välisministrite kohtumine 12. detsembril); välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul veebruaris 2013.

Õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – komisjoni 2012. aasta aruanne ja ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Akadeemia maja, Kohtu 6).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul (Teaduspargi 6/1, Tallinn).

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jõulueelsel kohtumisel Nõmme sotsiaalkeskuses.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Yana Toom osaleb (15.12-18.12) Nikosias Küprose parlamendi korraldataval sotsiaalkomisjonide esimeeste konverentsil. Arutusel on Euroopa Liidu prioriteedid sotsiaalküsimuste valdkonnas Küprose eesistumise ajal, samuti noorte tööhõive, aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsusega seotud küsimused.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must ja delegatsiooni liige Sven Sester osalevad (17.12-21.12) Bakuus GUAMi Parlamentaarse Assamblee (PA) istungjärgul. Arutusel on Euro-integratsiooni protsess GUAMi riikides ja idapartnerlus.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside