Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on 5 arupärimist
 

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Inara Luigase, Ain Seppiku, Enn Eesmaa, Nelli Privalova, Olga Sõtniku, Kalev Kallo, Toivo Tootseni, Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Aadu Musta, Rein Ratase, Evelyn Sepa, Vilja Savisaare, Heimar Lengi, Marika Tuusi, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Kadri Simsoni, Lauri Laasi ja Eldar Efendijev poolt 14.01.2009 esitatud arupärimisele nr 119 piiriületusproblemaatikast Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal. Arupärijad tunnevad huvi, miks ei ole Vabariigi Valitsus seoses soodusviisade režiimi lõppemisega 19. jaanuaril siiani alustanud läbirääkimisi Vene Föderatsiooniga kahepoolse lepingu sõlmimiseks kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks piiriäärsetel aladel ja missugused on valitsuse senised sammud selle küsimuse lahendamisel.

2. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Kalev Kallo, Olga Sõtniku, Nelli Privalova, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Lauri Laasi, Kadri Simsoni, Toivo Tootseni, Toomas Vareki, Helle Kalda, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmiku, Heimar Lengi, Marika Tuusi, Vilja Savisaare, Aadu Musta, Ain Seppiku ja Evelyn Sepa poolt 19.01.2009 esitatud arupärimisele nr 123 korruptsioonist omavalitsustes. Arupärijad küsivad, kas peaminister on andnud korralduse kaitsepolitseile mitte uurida väidetavaid korruptsioonijuhtumeid Häädemeestes ja Narva-Jõesuus. Tuntakse huvi ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi võimaliku seotuse kohta väidetavalt IRLiga seotud Häädemeeste vallavalitsusega.

3. Peaminister Andrus Ansip vastab ka Riigikogu liikmete Arvo Sarapuu, Toomas Vareki, Vilja Savisaare, Kalle Laaneti, Lembit Kaljuvee, Toivo Tootseni, Aadu Musta, Lauri Laasi, Tiit Kuusmiku, Vladimir Velmani ja Enn Eesmaa poolt 20.01.2009 esitatud arupärimisele nr 125 olukorrast piimasektoris. Arupärijad küsivad, kui informeeritud on peaminister piimasektoris toimuvast ja missugune on tema seisukoht piimatootjate toetamise suhtes.

4. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastab Riigikogu liikmete Lauri Laasi, Ain Seppiku, Kadri Simsoni, Lembit Kaljuvee ja Olga Sõtniku poolt 13.01.2009 esitatud arupärimisele nr 11 7 informatsiooni lekkimisest kaitseministeeriumis. Arupärijad viitavad ajalehes “Eesti Ekspress” 8. jaanuaril 2009 avaldatud katkendeile kaitsepolitsei poolt pealtkuulatud telefonikõnedest ja kirjadest, millest nende väitel osutub, et kaitseministeeriumist lekkis informatsiooni selle kohta, millal alustatakse pronkssõduri ümber piirde paigaldamist. Arupärijad tunnevad huvi, kuidas oli võimalik kaitseministeeriumist sellekohase informatsiooni lekkimine. Samuti viitavad arupärijad ministeeriumi väidetavalt koostööle Vene eriteenistustega.

5. Sotsiaalminister Maret Maripuu vastab Riigikogu liikmete Mai Treiali, Villu Reiljani, Ester Tuiksoo, Tarmo Männi, Karel Rüütli ja Jaanus Marrandi poolt 15.01.2009 esitatud arupärimisele nr 121 pensionide kojukandest. Arupärijad esitavad hulganisti küsimusi, mis puudutavad pensioni kojukannet liikumispuudega inimestele ja ministeeriumi poolt väljatöötatud lahenduste õiguspärasust.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Vt ka 5. töönädala päevakorda.

Komisjonides


Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13) – seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele, mis käsitleb maagaasitarnete kindluse tagamise meetmeid; nõukogu direktiivi eelnõule, millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule ehitiste energiatõhususe kohta; Euroopa Komisjoni teatis II strateegiline energiaülevaade Euroopa Liidu tegevuskava varustuskindluse ja solidaarsuse tagamiseks energia valdkonnas; Eesti seisukohad 19. veebruaril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel (energia), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkovi ülevaade Keskkonnainspektsiooni tegevusest 2008. aastal; maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu majanduse elavdamise paketi kohta.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE).

Maaelukomisjonis – erimärgistatud kütuse aktsiis.

Majanduskomisjonis – kohtumine Ülikooli Rektorite Nõukogu esindajatega, arutusele tulevad Eesti kõrgharidusstrateegia ja rakendusplaan, probleemid seoses Riigikogus heaks kiidetud kõrgharidusstrateegia täitmisega ja ülikoolide panus innovatsiooni ja selle rakendamise võimekuse arendamisel; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi, eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta, eelnõu ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade arutelu (ruum L 332).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (317 SE).

Rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (425 SE); tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu majanduse elavdamise paketi kohta.

Riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitsepolitseiametisse, kaitseväe korralduse seaduse rakendussätetest tuleneva julgeolekukontrolliga seonduv;

Sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud määruse, millega muudetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomist käsitlevat määrust, eelnõule; olukorrast tööturul.

Väliskomisjonis – informatsioon Ameerika Ühendriikide uuest administratsioonist; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 26. veebruaril.

Õiguskomisjonis – tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE); tutvumine ettekandega kriminaalpoliitika arengusuundadest, kutsutud justiitsminister Rein Lang; notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – kohtumine justiitsministeeriumi esindajatega, et saada ülevaade leebusprogrammiga seotud eelnõust.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditi „Ehitushangete korraldus valdades ja linnades” arutelu; ülevaade valdade ja linnade üldplaneeringutest ja nende puudumise põhjustest, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri (ruum L 333).

Üritused


* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (16.02-19.02) Hispaanias Barcelonas Ülemaailmse GSM Assotsiatsiooni kongressil, kus ta esineb ka ettekandega.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside