Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Töönädala päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 20. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Euroopa Liidu nõukogu kohtumistel ministrite asendamise praktika, kutsutud peaminister Andrus Ansip; kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallasega.

Keskkonnakomisjonis – otsuse „Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035 heakskiitmine” eelnõu (962 OE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE).

Kultuurikomisjonis – otsuse „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006 – 2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (969 SE); 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE) haridus- ja teadusministeeriumi osa.

Maaelukomisjonis – riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE) ja 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE) põllumajandusministeeriumi haldusala; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (990 SE); ülevaade 11.-13. oktoobrini Helsingis toimunud Euroopa Liidu liikmesriikide rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjonide esindajate kohtumisest.

Majanduskomisjonis – Rahvusvahelist Satelliitsideorganisatsiooni käsitleva kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (978 SE); otsuse „Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007-2013 kinnitamine” eelnõu (976 OE); Rahvusvahelise Hüdrograafiaorganisatsiooni konventsiooni muutmise protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (961 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (983 SE); väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (954 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks (91 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse võimaldamiseks (982 SE); ametlike teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (997 SE).

Rahanduskomisjonis – väljasõiduistung Eesti Pangas, ülevaade Eesti majanduse olukorrast ja prognoosidest, osaleb Eesti Panga president Andres Lipstok.

Riigikaitsekomisjonis – doonorluse arendamisega seotud küsimused, kutsutud Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige Andres Ellamaa; ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsiooni ja plahvatusohtlikke sõjajäänuseid käsitleva protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (960 SE); relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (967 SE) eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (886 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 20. okt. Lahtis toimuval mitteametlikul Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Riigikogu avalduse „Seoses olukorraga Georgia ja Venemaa suhetes” eelnõu (993 AE).

Õiguskomisjonis – äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (991 SE); „Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades muutmise kokkuleppe„ ratifitseerimise seaduse eelnõu (970 SE); kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE); Eesti Turvaettevõtete Liidu pöördumine ja turvaseaduse muutmise küsimused.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – Riigikontrolli auditi „Kultuuriministeeriumi poolt omavalitsustele eraldatud investeeringud” arutelu, kutsutud kultuuriminister Raivo Palmaru; informatsioon Brüsselis toimunud Euroopa Liidu liikmesriikide ning Rumeenia ja Bulgaaria parlamentide eelarvekontrolli eest vastutavate komisjonide kohtumisest.

Kohtumised ja assambleed

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Raivo Järvi, asepresidendid Ela Tomson ja Tõnis Lukas, ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (kuni 19.10) Šveitsis Genfis IPU 115. assambleel. Päevakorras on parlamentide ja ÜRO vaheline koostöö, mis puudutab terrorismivastast võitlust ning energeetikaalast julgeolekut. Käsitletakse ka parlamentide osa võitluses vaesuse, korruptsiooni ja inimkaubandusega. Raivo Järvi esineb sõnavõtuga rahu ja rahvusvahelise julgeoleku komitee, Ela Tomson demokraatia ja inimõiguste komitee ning Tõnis Lukas säästva arengu, rahandus- ja kaubanduskomitee nimel.  

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb (kuni 18.10) Aserbaidžaanis Bakuus NATO PA kaitse- ja julgeoleku komitee tuleviku julgeoleku ja kaitsevõime allkomitee väljasõiduistungil, mille raames kohtutakse Aserbaidžaani kaitseministri Safar Abijevi, välisministri Elmar Husejnovi, siseministri Ramil Usubovi, energiaministri Natik Alijevi, rahvusliku julgeoleku ministri Eldar Mahmudovi, aga ka kohalike valitsusväliste organisatsioonide esindajatega.

* Riigikogu riigieelarve kontrollimise erikomisjoni esimees Helir-Valdor Seeder osaleb (kuni 17.10) Leedus Vilniuses Balti riikide riigikontrollide, parlamendikomisjonide ja rahandusministeeriumide esindajate kohtumisel. Arutusel on parlamendi kontrollikomisjoni töö efektiivsus ning koostöö riigikontrolli ja rahandusministeeriumiga.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside