Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad Eesti Panga president Andres Lipstok, peaminister Andrus Ansip ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Arupärimised käsitlevad Eesti Panga ülesandeid (nr 132), Eesti riigi toetuste süsteemi (nr 126), e-tervise infosüsteemi (nr 128), pensionifonde (nr 131), koalitsioonipoliitikute õigusloomet (nr 143), avaliku sektori palkade vähendamist (nr 176), sõjalise kaitse arengukava 2009 – 2018 ellurakendamist (nr 182), Eesti krooni devalveerimist (nr 251), Eesti elanike tervist (nr 255), SMS-laene (nr 257), riigi osalusega ettevõtete kasumi jaotamist (nr 258), 2009. aasta lisaeelarvet (nr 259), kriisijärgset konkurentsivõimet (nr 136), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusi (nr 151, nr 159 ja nr 161). Kokku vastatakse 16le arupärimisele.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon. 

Vt ka töönädala päevakorda.
 
Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi tööaja korralduse teatavate aspektide kohta, eelnõu lepitusmenetluse suhtes; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Kollektiivse hüvitamise mehhanismid tarbija jaoks“.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis „Euroopa Liidu strateegia väljatöötamine sissetungivate liikide suhtes“; keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb energia tarbimist mõjutavate toodete märgistamist; Euroopa Komisjoni teatis “Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses Euroopa Liidu meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani”; Euroopa Komisjoni teatise ja tegevuskava eelnõu, mille eesmärk on luua Euroopa piirideta meretranspordiruum; Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi loomist; riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Liidu varjupaigapakett; isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE).

Rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Makedoonia Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (440 SE).

Riigikaitsekomisjonis – valitsuse seisukohad ja EL Nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi loomist.

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine Pärnumaa Omavalituste Liidu esindajatega, arutusel on töötus ja sellega seonduvad sotsiaalprobleemid Pärnumaal.

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Hiina suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Andres Unga.

Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu ja perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (55 SE) ja (68 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks (416 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – majanduslike huvide deklaratsioone esitavate ametiisikute nimekirja ja laekunud deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli arvamus digitaaldokumentide halduse ja säilimise korraldusest riigihalduses.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside