Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras
on 2 arupärimist, millele vastavad riigikontrolör Mihkel Oviir ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised puudutavad omavalitsuste tulude vähendamise hüvitamist (nr 2) ja elektrienergia hinnaperspektiive (nr 4).
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon

Komisjonides
(kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13) – ülevaade ELi eelarveraamistikust ja sellealastest läbirääkimistest; Eesti seisukohad 20. mail 2011 toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ministrite kohtumisel. Kutsutud rahandusnõunik Eesti esindusest EL juures Tiiu-Tatjana Reinbusch, rahandusministeeriumi riigirahanduse ning strateegia osakonna juhataja Urmas Koidu ja strateegia osakonna analüütik Karin Kondor; Eesti seisukohad 19. mail 2011 toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu ruumilise planeerimise ja territoriaalarengu ministrite kohtumisel, kutsutud regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristok ja regionaalarengu osakonna nõunik Sigrid Soomlais.

Keskkonnakomisjonis
– 2006. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (26 SE).

Kultuurikomisjonis
– kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE); noorsootöö seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (38 SE).

Maaelukomisjonis
– ülevaade maaelu arengu aruande koostamisest, maaelu arengu lähtealused ja mõõdikud.

Põhiseaduskomisjonis
– välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (43 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; arvamuse andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb Euroopa Liidu Teataja elektroonilist avaldamist; arvamuse andmine vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (24 SE) kohta; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku eelmise aasta tegevuse ülevaade, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Mari-Liis Sepper (ruum L 332).

Rahanduskomisjonis
– ülevaade Finantsinspektsiooni 2010. aasta aruandest, ettekande teeb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein; vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu; Haigekassa tegevuse tutvustus; eakate poliitika komisjoni liikme määramine (ruum L 333).

Väliskomisjonis
(kell 12) – kohtumine Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.

Õiguskomisjonis
– Eesti seisukohad Euroopa Liidu nõukogu määruse eelnõule, mis reguleerib kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist abieluvararežiime käsitlevates asjades ning määruse eelnõule, mis reguleerib samu küsimusi registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades;

Õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoniga
ühine väljasõiduistung kaitsepolitseiametisse (kell 13, Toompuiestee 3).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) –kohtumine justiitsminister Kristen Michaliga, ülevaade valitsuse poolt kinnitatud korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2008-2012 ning selle täitmise aruannetest; kokkuvõte majanduslike huvide deklaratsioonide laekumisest (ruum L 332).

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) –ülevaade Riigikontrolli tegevusest, kutsutud riigikontrolör Mihkel Oviir; laekunud Riigikontrolli aruannete (loomsete kõrvalsaaduste käitlemise korraldus, tulude vähenemise mõjud valdade ja linnade tegevusele perioodil 2009-2010, riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel, järelaudit riigi tegevusest turvalise töökeskkonna tagamisel, perearstiabi korraldus ning ehitustegevus kiire elanike arvu kasvuga omavalitsustes) arutelude planeerimine (ruum L 333);

Kohtumised, üritused

Kell 11
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Michael C. Polt’iga.
 
Kell 16 – Riigikogu konverentsisaalis toimub Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma initsiatiivil kohalike omavalitsuste teemaline ümarlaud. Arutusele tulevad kohalike omavalitsuste funktsioonid: funktsioonide jaotus riigi ja kohalike omavalitsuste vahel ning omavalitsusliitude roll ja nende potentsiaal. Ettekannetega esinevad regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Jüri Landberg ja tegevdirektor Ott Kasuri, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas ja tegevjuht Jüri Võigemast, samuti poliitikauuringute keskuse Praxis juhatuse esimees Annika Uudelepp. Üritusele oodatakse kõiki omavalitsusjuhte.
* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, aseesimees Aivar Riisalu ning liige Marianne Mikko osalevad (15.05-16.05) Leedus Vilniuses Balti riikide, Põhjamaade ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide ühiskohtumisel. Arutusele tulevad arengud regionaalses kaitsealases koostöös ja julgeolekus, NATO koostöö partneritega, uued väljakutsed terrorismi vastases võitluses, energiajulgeolek ja küberjulgeolek.

*
Riigikogu liige Jaak Allik osaleb (16.05-18.05) Venemaal Peterburis XII rahvusvahelise teatrifestivali „Raduga“ raames toimuval konverentsil „Kaasaja Eesti dramaturgia“.
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside