Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on kaks arupärimist.

1. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastab Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Mai Treiali, Ester Tuiksoo, Karel Rüütli ja Villu Reiljani 8. mail esitatud arupärimisele nr. 69 Järvamaa kutsehariduse kohta. Arupärijad osutavad tõsiasjale, et valitsus on otsustanud liita kaks kutseharidust andvat Järvamaa õppeasutust – Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli ja Paide Kutsekeskkooli – Järvamaa Kutsehariduskeskuseks, ning küsivad, mis otsustai Kutsehariduskeskuse juriidiline aadress Paidesse ja mitte Säreverre, nagu leppisid kokku liitmisega tegelenud töörühmad. Arupärijate hinnangul ei vasta see Eesti regionaalpoliitilistele eesmärkidele ja tegemist on asjaolusid mittearvestava poliitilise otsusega.

2. Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler vastab Riigikogu liikmete Tarmo Männi, Ester Tuiksoo, Karel Rüütli, Villu Reiljani ja Mai Treiali 14. mail esitatud arupärimisele nr 73 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste olukorrast. Arupärijate väitel ei ole kohalike omavalitsuste investeeringute kava siiani valitsuse poolt kinnitatud, olgugi et kohalikud omavalitused esitasid oma taotlused juba poolt aastat tagasi. Eelnevast tulenevalt ei ole valdadel ja linnadel väidetavalt võimalik kavandatud investeeringutega alustada. Arupärijad küsivad, millal kavatseb regionaalministri juures tegutsev ekspertkomisjon oma töö lõpetada ja millal esitab minister investeeringute kava valitsusele kinnitamiseks.

Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Päevakord asub siin.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung  (kell 14) – Eesti seisukohad 19.-20. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul. Kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Keskkonnakomisjonis looduskaitseseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (212 SE); keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE); Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (258 SE).

Kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Etendusasutuste Liidu juhtidega teemal: muutused Eesti teatrimaastikul 2009. aasta olulise eelarvekärpe tulemusena; Riigikantselei ettepanekul: „Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008 – 2011” eelnõu Lissaboni strateegia elluviimiseks. Arutelu Riigikantselei strateegiadirektor Keit Kasemetsa osavõtul.

Maaelukomisjonis uuringu „Erimärgistatud kütuse aktsiis” tutvustus.

Majanduskomisjonis Taavi Veskimägi ettekanne teemal rahvusvaheliste energiaturgude dünaamika; riigikohtule arvamuse andmine: riigihangete seaduse sätte võimalik vastuolu põhiseadusega; Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 tutvustus; Eesti ettevalmistused osalemiseks maailma näitusel EXPO 2010 Shanghais.

Põhiseaduskomisjonis õiguskantsleri ettepaneku nr 2, „Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustavate sätete põhiseaduspärasuse kohta” arutelu; Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE); Vabariigi Valimiskomisjoni kirja arutelu; Riigikohtule arvamuse andmine maksukorralduse seaduse § 84 põhiseadusele vastavuse kohta; kokkuvõtete tegemine III istungjärgu tööst.

Rahanduskomisjonis – riigi 2008.aasta lisaeelarve eelnõu ( 273 SE); tulumaksuseaduse §4 muutmise seaduse eelnõu ( 250 SE); Eesti Panga 2007. aasta aruanne. Osaleb Eesti Panga president Andres Lipstok; Finantsinspektsiooni 2007. aasta aruanne. Osaleb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Riigikaitsekomisjonis kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Sotsiaalkomisjonis Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks; Riigikohtule arvamuse andmine riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) § 28 lg 2 punkti 3 vastavuse kohta põhiseadusega osas, milles see kehtestab piirangu kohustusliku sõjaväe teenistuse aja pensioniõigusliku staaži hulka arvamiseks, sätestades tingimuse ” kui isik suunati teenistusse Eestist”.

Õiguskomisjonis liiklusseaduse ja karistusseadustiku ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (179 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis komisjoni tegevuse aruanne.

Kohtumised

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Prantsuse Rahvusassamblee Prantsuse-Eesti parlamendirühma delegatsiooniga.

Kell 10.45 – Prantsuse parlamendi delegatsiooniga kohtuvad väliskomisjoni, Euroopa Liidu asjade komisjoni ja sotsiaalkomisjoni liikmed (ruum L 240).

Kell 13 – Ene Ergma kohtub Tšehhi Vabariigi suursaadiku Miloš Lexaga.

* Riigikogu väliskomisjoni esimehe Sven Mikseri kutsel kohtuvad Pärnus Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimehed. Esmaspäeva hommikul on Sven Mikseri eestvedamisel kavas arutada julgeoleku olukorra väljavaateid Läänemere regioonis. Samuti on kõne all olukord Gruusias pärast 21. mail toimunud parlamendivalimisi. Seda teemat vaagivad koos parlamentide liikmetega Euroopa Liidu Gruusia eriesindaja büroo nõunik Kaupo Känd ja välisministeeriumi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia büroo direktor Toomas Lukk. Lähem informatsioon ja kontakt: väliskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja Eve Anton, telefon 53 456 460

* Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (14.06-18.06) assamblee kaitsekomitee kohtumistel Pentagonis, riigidepartemangus ja Briti-Ameerika julgeolekuteabe keskuses.

* ELAKi esimees Marko Mihkelson osaleb (15.07-17.07) Berliinis trilateraalsel konverentsil „Ameerika Ühendriigid-Euroopa Liit-Venemaa“.

* Riigikogu julgeolekuasutuste komisjoni aseesimees Marek Strandberg osaleb (15.06-18.06) Lissabonis 4. Euroopa Liidu liikmesriikide luure ja julgeoleku järelevalve parlamendikomisjonide konverentsil.

* Põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (16.06-20.06) Strasbourgis Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) 46. plenaaristungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside