Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Kaitseminister Jürgen Ligi vastab Ken-Marti Vaheri, Tõnis Lukase ja Trivimi Velliste arupärimisele nr 186 kaitsepoliitika kohta. Arupärijate sõnul on kaitseminister “nõutuks tegeval moel väljendanud seisukohta, et Eesti peaks kaaluma üleminekut kutselisele armeele” ja samas kinnitanud Riigikogu 7. detsembri infotunnis, et Riigikogus esindatud poliitilised erakonnad peaksid kaitsepoliitika vallas saavutama ühise kokkuleppe. Arupärijad tunnevad huvi, kas kaitseminister sellest lähtuvalt tõepoolest toetab kaitsekokkuleppe sõlmimist ja millises ajaperspektiivis see kokkulepe võiks sündida.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Pärast arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 19.-21. jaanuaril toimuval mitteametlikul töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel; kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab. Valge saali foorumi arutelu.

Keskkonnakomisjonis – piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (778 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühenduse merekeskkonnapoliitika-alase tegevusraamistiku direktiivi eelnõu.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (787 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel Slovakkia parlamendi põllumajanduskomisjoni visiit.

Majanduskomisjonis – arutusel riigivara võõrandamisega seotud küsimused; liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (645 SE); Riigikogu otsuse, kuidas tõlgendada põhiseaduse § 111 koostoimet Euroopa Liidu õigusega, eelnõu algatamise arutelu; Vabariigi Presidendi ametihüvede seaduse, tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE); Riigikogu kodukorra seaduse § 47 muutmise seaduse eelnõu (793 SE).

Rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (798 SE); Riigikogu otsuse "Ettepanek Vabariigi Valitsusele sõltumatu hinnangu tellimiseks AS Eesti Ühispank endiste juhtidega seotud finantstehingute kohta" eelnõu (743 OE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (768 SE); Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu asendusliikme nimetamise otsus" eelnõu (809 OE).

Riigikaitsekomisjonis – Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE); arvamuse andmine EL Nõukogu määruse 1334/2000/EÜ kohta.

Väliskomisjonis – valitsuse prioriteetide arutelu Austria Euroopa Liidu eesistumise perioodil, kutsutud peaminister Andrus Ansip ja Riigikantselei esindaja.

Õiguskomisjonis – abieluvararegistri seaduse, kinnistusraamatuseaduse, kohtutäituri seaduse, laeva asjaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE); päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE).

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Austria Euroopa Liidu eesistumise programmi esitlusel Eesti Teaduste Akadeemias.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside