Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung,

Päevakorras on 3 arupärimist, millele vastavad sotsiaalminister Hanno Pevkur ja keskkonnaminister Keit Pentus.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1) Narkomaania levikust Eestis (nr 74); 2. Fosforiidiuuringutest (nr 75) ja 3. Maavarade arvestamisest (nr 85).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – arutusel on lämmastikväetiste vedu ja ladustamine (ruum L 333).

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE); teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE).

Majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas kohaldatava tõlkekorralduse määruse eelnõu osas; hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikontrolli seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE), kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; arvamus riigilõivuseaduse § 56 lg 1 ja lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (157 SE); Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (154 SE); arvamus riigilõivuseaduse § 56 lõike 1 ja lisa 1 põhiseaduspärasuse kohta; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni algatuste kohta, mis puudutavad reitinguagentuure käsitlevate õigusaktide muudatusi.

Riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE); doonorlus, vereloovutuskampaaniad, sh kampaania „Ka doonor on riigikaitsja”, kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseväe, sotsiaalministeeriumi ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE); psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE); puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE).

Väliskomisjonis – väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamised: ülevaade majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Aasia programmi planeeritud tegevustest.

Õiguskomisjonis – kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeolekufondide paketi kohta.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) – kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimehe Jaanus Tehveri ja tegevdirektori Asso Priiga, et käsitleda 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemusi ning arutada Riigikogu liikmete eetika koodeksi loomise vajalikkust; Riigikogu liikme Siim Kabritsa ärakuulamine seoses meedias tõstatatud elamislubade juhtumiga.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – ülevaade haridus- ja teadusministeeriumi poolt korraldatavast koolivõrgu korrastamise kavast (ruum L 333).

Kohtumised, vaatlemine

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgievaga.

Kell 13.30 – Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas ning aseesimees Marianne Mikko kohtuvad Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Georgievaga.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning liige Juku-Kalle Raid osalevad (11.01-18.01) OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Kasahstanis Astanas Kasahstani parlamendivalimistel. Vaatlejana Kasahstanis toimuvatel parlamendivalimistel osaleb (13.01-18.01) Kasahstani suursaadiku Galymzhan Koishybayevi kutsel ka Riigikogu Eesti-Kasahstani parlamendirühma esimees Aadu Must.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside