Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 5 arupärimist, millele vastavad keskkonnaminister Keit Pentus, siseminister Ken-Marti Vaher ja rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Riigile kahjulikust maamüügitehingust Reformierakonna sponsorile (nr 138); 2. Politsei- ja Piirivalveameti kärbetest (nr 129); 3. Kreeka teisest laenuprogrammist (nr 136); 4. Naiste ja meeste palgalõhe kohta (nr 143) ja Euromüntidest loobumisest (nr 144)..

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) Eesti seisukohal 17.-19. aprillini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu keskkonnanõukogu kohtumisel ja 19.-20. aprillini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Liidu nõukogu määruse eelnõule Euroopa sihtasutuse (FE) põhikirja kohta; seisukoha andmine Euroopa Liidu eelnõude paketile, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020.

Keskkonnakomisjonis – looduskaitse arengukava aastani 2020 tutvustamine; raskeveokite täismassipiirangute regulatsioon metsanduse arengut toetava meetmena, raporti koostamine.

Kultuurikomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (210 SE).

Maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne „Avaliku ja erasektori koostöö kohalikes omavalitsustes“.

Majanduskomisjonis (kell 11.30) – riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE); rahandusministeeriumi 2012. aasta majandusprognoos.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) õiguskantsleri ettepanek nr 15: töötuskindlustusstaaži arvutamine (töötuskindlustuse staaži vastuolust põhiseaduse § 12 lg 1 esimesest lausest tuleneva võrdsuspõhiõigusega osas), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE); julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (199 OE).

Rahanduskomisjonis – ülevaade ettevalmistatavast riigi eelarvestrateegiast 2013 – 2016 ja stabiilsusprogrammist 2012; tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (184 SE); Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse Eesti esindaja nimetamise otsuse algamine; otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõu (196 OE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (157 SE); Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artiklite 1 ja 18 muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (201 SE); Eesti Vabariigi ja India Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (207 SE); ülevaade sootundliku eelarvestamise meetodist ning käsiraamatu „ Riigieelarve naistele ja meestele“ tutvustamine.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE).

Sotsiaalkomisjonis (kell 12) – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE).

Väliskomisjonis – väliskomisjoni Aasia strateegia raporti esimene lugemine; Eesti seisukohad 23. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil.

Õiguskomisjonis – töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE); politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) –majanduslike huvide deklaratsioonide laekumise vahekokkuvõtte läbivaatamine;

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) Riigikontrolli auditiaruanne „Avaliku erasektori koostöö kohalikes omavalitsustes“ arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), komisjoni istung on avalik.

Üritused, kohtumised

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Itaalia Saadikutekoja Itaalia-Eesti sõprusrühma esimehe ja OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni aseesimehe Riccardo Miglioriga.

Kell 14.30 kohtub Itaalia kolleegiga riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ning kell 15.15 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja kell 15.45 ELAKi esimees Taavi Rõivas.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb konkursil “Raimond Valgre loomingu esitamise konkurss vene noortele” (Estonia Talveaed).

* Riigikogu liige Kalle Laanet osaleb (15.04-27.04) Brüsselis ja Brugges Euroopa Liidu kõrgemate missioonijuhtide kursusel. Peamise teemana käsitletakse Euroopa Liidu osalemist üleilmses poliitikas: EL välispoliitika, ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika, kriisiregulatsioon, tsiviiloperatsioonide planeerimine, konfliktijärgne tegutsemine jpm.

* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas ja sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna osalevad (16.04-17.04) Kopenhaagenis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide komisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusele tulevad Euroopa siseturu ja majanduskasvuga seotud küsimused.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (16.04-19.04) ENPA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Serbias Belgradis parlamendivalimiste eelmissioonil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside