Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung
Päevakorras on 4 arupärimist, millele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kultuuriminister Laine Jänes, siseminister Marko Pomerants ja kaitseminister Jaak Aaviksoo.
1. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastab 8 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 11.01.2010 esitatud arupärimisele nr 347 kutsekoolide koolilõuna kohta, milles arupärijad osutavad koolilõuna vähendamisele 4 miljoni krooni võrra kutsekoolide arvelt ja küsivad,  kas kutseharidus pole enam prioriteetne ja kuidas koolilõuna kaotamine mõjutab huvi kutsehariduse vastu.
2. Kultuuriminister Laine Jänes vastab 24  Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme poolt 13.01.2010 esitatud arupärimisele nr 351 kultuuripealinna rahastamise kohta, milles arupärijad küsivad, milline on riigi panus kultuuripealinna projekti rahastamisse ja kas kultuuriminister alarahastab seda teadlikult.
3. Siseminister Marko Pomerants vastab 5 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 19.01.2010 esitatud arupärimisele nr 356 Simuna päästekomando sulgemise kohta, milles arupärijad tunnevad huvi Simuna päästekomando kavatsetava sulgemise põhjuste vastu ja küsivad, kuidas nimetatud komando sulgemine mõjutab Lääne- Virumaa päästeteenistuse reageerimisvõimet.
4. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastab 7 Keskerakonna fraktsiooni liikme poolt 27.01.2010 esitatud arupärimisele nr 362 Vabadussõja võidusamba kohta, milles arupärijad küsivad, miks loobus kaitseministeerium samba ehitamisel ebaõnnestunud ettevõttelt kohustuste täitmata jätmise eest lepingust tuleneva nõude esitamisest 18 miljoni krooni ulatuses ja kas kaitseminister kavatseb võtta 18 miljoni krooni väidetava raiskamise eest poliitilise vastutuse.
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30) – Eesti seisukohad 19. veebruaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu regionaalministrite kohtumisel; kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; Läänemere strateegia rakendamine (keskkonna osa).

Keskkonnakomisjonis
– Venemaa Kaliningradi oblastisse rajatava Balti tuumaelektrijaama keskkonnamõju hindamisest; keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE).

Kultuurikomisjonis
– kohtumine Eesti Rahvusringhäälingu esindajatega (ERR nõukogu esimees, ERR juhatuse esimees ja ühiskondliku nõukoja esindaja); kohtumine Eesti Rahva Muuseumi esindajatega.

Maaelukomisjonis
– ülevaade Eesti Euroopa kalandusfondi rakenduskava raames tehtust.

Majanduskomisjonis
– tolliseaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE); otsuse „Riigikogu julgeasutuste järelevalve komisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (661 OE).

Rahanduskomisjonis
– väljasõiduistung Eesti Arengufondi, arutusele tuleb riskikapitali roll uute edumeelsete ettevõtete kasvatamisel.

Riigikaitsekomisjonis
– karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (662 SE); Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE); mereväeohvitseride hariduse omandamisest, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Sotsiaalkomisjonis
– ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE); olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tööpuuduse sotsiaalsed aspektid” arutelu ettevalmistamine.

Väliskomisjonis
– Eesti seisukohad 17. ja 18. veebruaril toimuval Euroopa Liidu arengukoostöö ministrite mitteametlikul kohtumisel; ülevaade 7. veebruaril toimunud Ukraina presidendi valimiste teisest voorust; ülevaade Euroopa Liidu välisteenistuse loomisest; kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk.

Õiguskomisjonis
– rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (632 SE), kutsutud välisminister Urmas Paet; tutvumine turvalisuspoliitika ettekandega, kutsutud siseminister Marko Pomerants.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30)– laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine; kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud valimisliitudele saadetavad kirjad; kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud Valimisliidu Türi Sotsiaaldemokraatlik Valik poolt esitatud valimiskampaania rahastamise korrigeeritud aruande läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30, ruum L 333) – riigikontrolli auditiaruanne „Haiglavõrgu jätkusuutlikkus, kutsutud sotsiaalministeeriumi asekantsler Ivi Normet.

Istungid, nõupidamised
* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Soome Teaduste Akadeemia kutsel Soomes Helsingis Eesti-Soome kosmosetehnoloogia koostööprojektide alasel nõupidamisel.
* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma osaleb (13.02-16.02) Brüsselis NATO PA poliitikakomitee, kaitse- ja julgeolekukomitee, majandus- ja julgeolekukomitee ning alalise komitee istungitel.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside