Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub aadressil:

https://www.riigikogu.ee/?page=tk_nadal&op=ems&tk_day=2007-10-15&choice=TK&u=20071013133607

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – EL Nõukogu määruse eelnõu, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2008. aastaks, Euroopa Komisoni roheline raamat „Turupõhised vahendid keskkonnapoliitikas ja sellega seotud valdkondades.

Kultuurikomisjonis – kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse eelnõu (78 SE); kohtumine Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse liikmetega, Tartu Ülikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE); arutelu koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu võimalikust algatamisest, doktorantide õppelaenu osaline kustutamine, arutelu õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise vajalikkusest.

Maaelukomisjonis – riigi 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE) ja 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE) põllumajandusministeeriumi haldusala.

Majanduskomisjonis – Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (71 SE); Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (72 SE); meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni 2005. aasta protokolli ning mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolli muutmise 2005. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (109 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – politseiseaduse, välismaalaste seaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE).

Rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (108 SE); Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (119 SE).

Riigikaitsekomisjonis – 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldused parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta kohaldamise kohta.

Väliskomisjonis – stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahel ratifitseerimise seaduse eelnõu (57 SE); arengukoostöö ja humanitaarabi tutvustus – Eesti vastavad tegevused.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esitatud 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude osalise tasumise täiendava aruande läbivaatamine; Eesti Iseseisvuspartei esitatud 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude tasumise aruande läbivaatamine; komisjonile laekunud avaldused; kohtumine Ühingu Korruptsioonivaba Eesti kaasesimehe Tarmu Tammerkiga Transparency Internationali korruptsioonitajumise uuringust ning korruptsioonitemaatika kitsaskohtadest Eestis informeerimise eesmärgil.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditi „Reoveekäitluse arendamine maapiirkondades Ühtekuuluvusfondi projektide toel” arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Annika Uudelepp; Toomas Varek esitab ülevaate auditiaruandest „Riigi tegevus tööõnnetuste vähendamisel”.

Kohtumised

Kell 10 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga kohtub ENPA Rootsi delegatsiooni asejuhi, Rootsi parlamendi endise esimehe Björn Gustaf von Sydowiga (ruum L-240).

Kell 12.45 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub NATO Euroopa Liitlasvägede (SACEUR) ülemjuhataja kindral John Craddock´iga.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Raivo Järvi ja Taavi Rõivas on (13.10-16.10) Portugalis Lissabonis 38. COSACi konverentsil. Ettekandega Portugali eesistumisajast esineb Euroopa Liidu eesistuja Portugali peaminister José Sócrates. Vaadatakse üle COSACi kodukorra ja finantseerimisega seonduv ning käsitletakse Euroopa Liidu Vahemere dimensiooni küsimusi.

* Riigikogu riigieelarve kontrollimise komisjoni liige Ken-Marti Vaher osaleb (15.10-16.10) Lätis Riias Balti riikide riigikontrollide, parlamendikomisjonide ja rahandusministeeriumi esindajate kohtumisel. Arutusel on parlamendikomisjonide ja riigikontrolli vaheline koostöö, rahandusministeeriumi roll riigikontrolli institutsioonide soovituste elluviimisel, tutvutakse parlamendi vastavate komisjonide töönäidetega.

Riigikogu pressitalistus

 

Tagasiside