Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 arupärimist millele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 

Komisjonides
(kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30) – Eesti seisukohad 18. – 19. novembrini toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte-, spordi- ja kultuurinõukogu kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Laine Jänes ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; Läänemere strateegia: hetkeseis ja arengud, kutsutud välisministeeriumi asekantsler Kaja Tael; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem“.

Keskkonnakomisjonis
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE); jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; metsanduse arengukava aastani 2020 eelnõu ja jahiseaduse eelnõu tutvustamise korraldamine (ruum L 332).

Kultuurikomisjonis
eesti keele arengukava 2011- 2017 tutvustus; keeleseaduse eelnõu (808 SE).

Maaelukomisjonis
veterinaarmeditsiini rahastamine.

Majanduskomisjonis
– parlamentaarne kuulamine: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valikud CO2 kvootide müügist saadud vahendite kasutamisel (busside soetamine); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond, eelnõu ning Euroopa ühtse raudteepiirkonna väljaarendamist käsitleva Euroopa Komisjoni teatise osas; hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (857 SE).
 
Põhiseaduskomisjonis erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE); õiguskantsleri pöördumine välislepingute ratifitseerimise kohta.

Rahanduskomisjonis
Euroopa Komisjoni roheline raamat “Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem”; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE); finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (810 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse eelnõu (861 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 11.20) – otsuse eelnõu “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” (852 OE); “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” (851 OE), “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus” (850 OE); “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” (849 OE), “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” (848 OE); “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (847 OE), kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo.
 
Sotsiaalkomisjonis Riigikontrolli audit “Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel”; Euroopa Komisjoni roheline raamat “Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem” (ruum L 333).

Õiguskomisjonis
abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE); ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) –Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendavad aruanded; Ida-Virumaa Alajõe valla valimisliidu Koduvald 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise aruanne; avalikustamisele kuuluvate uute majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruande „Kohalike teede hoiu korraldamine”, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Üritused

Kell 19
– Riigikogu juhatuse liikmed osalevad Eesti Kaitseväe 92. aastapäeva tähistamisel Mustpeade Majas.
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liikmed Kadri Simson ning Sven Mikser osalevad (11.11-16.11) Poolas Varssavis NATO PA 56. aastaistungil. Arutusel on rahvusvahelise julgeoleku ühised probleemid ning võetakse vastu Riias toimunud NATO PA kevadistungil arutusel olnud mitmete komiteede resolutsioonid.
* Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa osaleb (14.11-15.11) Leedus Druskininkais NB8 (Põhjamaad ja Balti riigid) parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Päevakorras on Euroopa energia ühisomandi küsimused, NB8 parlamentaarne koostöö, Euroopa Liidu naabruspoliitika.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside