Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 arupärimist, millele vastavad õiguskantsler Indrek Teder, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, välisminister Urmas Paet ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
 
1. Õiguskantsler Indrek Teder vastab Jaan Kundla poolt 27.01.2010 esitatud arupärimisele Riigikogu tööd puudutavate seaduste kooskõla kohta põhiseadusega (nr 364), milles arupärija küsib, miks üksikisiku õigused Riigikokku kandideerimisel ja Riigikogu töös osalemisel on piiratud. Ka tunneb arupärija huvi, kas ka üksikkandidaat ei peaks saama riiklikku toetust nii nagu seda saavad erakonnad.
 
2. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab 8 Keskfraktsiooni liikme poolt 09.02.2010 esitatud arupärimisele Energiaagentuuri ebaselge rolli kohta (nr 372), milles arupärijad  tunnevad huvi energiaagentuuri mõttekuse vastu ja agentuuri rahade kulutamise kohta viieliikmelise delegatsiooni lähetamiseks Abu Dhabi, kus toimus Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri käivitamisega seotud koosolek ja rahvusvaheline konverents.
3. Välisminister Urmas Paet vastab 8 Keskfraktsiooni liikme poolt 11.02.2010 esitatud arupärimisele välisministri tegevusetuse kohta julgeoleku tagamisel (nr 378). Arupärijad viitavad Vene Riigiduuma liikme Sergei Markovi väidetavale tegevusele Eesti riigi jätkuval provotseerimisel ja julgeoleku õõnestamisel, ning küsivad, kas välisminister kavatseb seda jätkuvalt pealt vaadata. Samuti tuntakse huvi, milliseid kokkuleppeid välisminister Paet väidetavalt tegi Vene välisministri Sergei Lavroviga, et  tühistada Sergei Markovi Schengeni piirang.
4. Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastab 12 Keskfraktsiooni liikme poolt 25.01.2010 esitatud arupärimisele kodanikuühenduste rahastamise kohta (nr 358), milles arupärijad tunnevad huvi, milliste kriteeriumite järgi tehakse kodanikuühenduste rahastamisotsused ja millele konkreetselt on kulutatud MTÜ Eesti Koduomanike Liidule eraldatud 500 000 krooni. Väidetavalt ei ole viimase poolt algatatud projekt siiani tööle hakanud.
5. Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastab 12 Keskfraktsiooni liikme poolt 28.01.2010 esitatud arupärimisele ravikindlustamata inimeste ebavõrdse kohtlemise kohta (nr 366). Arupärijad viitavad Tartu Ülikooli ja Õiguskantsleri Büroos valminud uuringule „Ravikindlustusega hõlmamata isikute olukord Eesti kohalikes omavalitsustes“ ja küsivad, kuidas reaalselt on tagatud esmatasandi arstiabi teenuste kättesaavus ravikindlustuseta isikutele kohalike omavalitsuste territooriumil.
6. Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastab 10 Keskfraktsiooni liikme poolt 28.01.2010 esitatud arupärimisele teenuste kättesaadavuse kohta (nr 367). Arupärijad viitavad apteekide sulgemisele maapiirkondades ja küsivad, milliseid meetmeid on regionaalminister kasutusele võtnud, et tagada maapiirkondades traditsiooniliste ja esmavajadusi tagavate teenuste säilimine.
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
– Eesti seisukohad 16.-18 märtsil toimuval mitteametlikul ELi territoriaalse koostöö ministrite kohtumisel, kutsutud siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristok; Läänemere strateegia rakendamine (ühisturg ja infrastruktuur), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Merike Kompus, energeetika asekantsler Einari Kisel, ELi ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Helle-Helena Puusepp ja ministeeriumi nõunik Anti Moppel.

Keskkonnakomisjonis
– veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine;

Kultuurikomisjonis
– spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (678 SE); Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE); 4. Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) võimalik arutelu täiskogus aprillis (ruum L 333); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Maaelukomisjonis
– maaelu arengu kava rakendamise hetkeseis.

Majanduskomisjonis
– meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (653 SE); Eesti Vabariigi ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Euroopa koostööriigi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (699 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE).

Põhiseaduskomisjonis
– Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE); maakogu seaduse eelnõu (675 SE).

Rahanduskomisjonis
– kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– karistusseadustiku muutmise ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõud (698 SE) ja (671 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– ravimite juurdehindluse piirmäärad; Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) võimalik arutelu täiskogus aprillis (ruum L 333).

Väliskomisjonis
– Riigikogu välissuhtlus: ülevaated Riigikogu ametlike delegatsioonide, Balti Assamblee ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee tegevusest.

Õiguskomisjonis
– ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; abipolitseiniku seaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks (633 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – Kernu valla valimisliidu Ühtne Kernu ja Püssi linna valimisliidu Kodukant poolt esitatud valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamine; Mõniste valla valimisliidu Kogemused ja uus energia, Põlva valla valimisliidu Külade Liit ja Narva linna valimisliidu Peetri plats poolt esitatud täiendavate aruannete läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) – riigikontrolli auditiaruande „Kodanikuühendustele kultuuri-, spordi- ja noorsootöötoetuste andmine valla- ja linnaeelarvest“ arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri (ruum L 333).

Üritused

Kell 14
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb Tallinna Liikuri Lasteaeda 20. aastapäeva puhul.

*
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (15.03-17.03) Pariisis ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil. Arutusel on merepiraatlusega seotud probleemid ning seksuaalset orientatsiooni või soolist identiteeti puudutav diskrimineerimine.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside