Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung
 
Arupärimisi vastamisel ei ole. Istungil kinnitatakse Riigikogu töönädala päevakord. Avatud on vaba mikrofon.
 
 
Komisjonides
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 19.-20. mail toimuval mitteametlikul ELi keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatistele biomassi tegevuskava ja biokütuste strateegia kohta; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule „Kindel, konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik energeetika Euroopa jaoks”.
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe Valeri Korbiga. Kõne all on Kohtla-Järve linna kogemused korruptsioonivastase seaduse rakendamisel. Arutelu toimub vastavalt korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni senisele praktikale kohtuda igal aastal erinevate kohalike omavalitsuse üksuste esindajatega.
Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE).
 
Maaelukomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu maiistungist; arutusel Euroopa Kalandusfondi määrus.
 
Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise otsuse täiendav arutelu.
 
Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (891 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (875 SE); poliitilise välireklaami õigusliku reguleerimise arutelu.
 
Rahanduskomisjonis – Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja prognoosidest. Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE); tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (863 SE).
 
Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditi „Riigimaanteede hoolduse korraldus” arutelu jätkamine, kutsutud maanteeameti peadirektor Riho Sõrmus; ülevaade auditiaruande „Maanteeameti, Põhja Regionaalse Maanteeameti ja Viru Teedevalitsuse raamatupidamise korraldus ning tehingute seaduslikkus” kohta.
 
Sotsiaalkomisjonis – Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldused Eesti seaduste ja tavade vastavuse kohta Euroopa sotsiaalhartale.
 
Õiguskomisjonis – halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE).
 
Üritused
 
* Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa, aseesimees Marko Mihkelson ja liikmed Toomas Alatalu, Sergei Ivanov ja Juhan Parts osalevad (kuni 15.05) Pihkvas väliskomisjoni kohtumisel Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoniga.
 
* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland osaleb (kuni 16. 05) Berliinis inimõiguste, välispoliitika ja majanduspoliitika teemalisel konverentsil.
 
* Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb (kuni 16.05) Riias Põhja- ja Baltimaade parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel.
 
* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb (kuni 21.05) Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeoleku ning poliitika komiteede töös.
 
* Riigikogu Eesti OSCE PA delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb (kuni 15.05) Aserbaidžaanis parlamendivalimiste vaatlemisel.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside