Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – Riigikogu aseesimeeste valimised ja täiskogu istung

Valimised toimuvad seoses Kristiina Ojulandi tagasiastumisega aseesimehe kohalt. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele valitakse Riigikogu aseesimehed samaaegselt. Riigikogu esimeseks aseesimeheks saab enim hääli kogunud kandidaat. Riigikogu teiseks aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimise lisavoor.
 
Arupärimisi vastamisel ei ole. Peale valimisi on avatud vaba mikrofon.
 
Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni avalik ühisistung (kell 14,  Riigikogu konverentsisaalis) – arutusel on Eesti seisukohad 18. -19. juunil toimuval Euroopa Ülemkogul. Ülemkogu kavas on uue Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi nimetamine, Iirile antavad tagatised seoses Lissaboni lepinguga, samuti majanduse, rahanduse ja sotsiaalvaldkonna teemad, Euroopa finantsjärelvalve, Kopenhaageni kliimakonverentsi ettevalmistamine, Läänemere strateegia ning välispoliitika kontekstis Afganistani ja Pakistaniga seotud küsimused. EL asjade komisjoni istungist on võimalik jälgida otseülekannet Riigikogu veebilehel. Eesti seisukohti tutvustab peaminister Andrus Ansip
 
Keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule ühenduse vesiviljeluse säästva arengu strateegia kohta; otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (526 OE).
 
Kultuurikomisjonis – loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE); spordiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (479 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).
 
Maaelukomisjonis – ülevaade PRIA tegevusest 2009. aastal; riigivaraseaduse eelnõu (437 SE).
 
Majanduskomisjonis – mandri ja saarte vahelise praamiühenduse arutelu, osalevad Hiiumaa Ettevõtjate Liidu, Saarte Ühenduse liikmete ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Euroopa Komisjoni teatis „Avamere tuuleenergia: meetmed, mida on vaja võtta energiapoliitika 2020. aasta ja edaspidiste eesmärkide saavutamiseks“ (ruum L 332).
 
Põhiseaduskomisjonis – Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (522 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE).
 
Rahanduskomisjonis – riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE) ning riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE), osaleb rahandusminister Jürgen Ligi.
 
Riigikaitsekomisjonis – kaitsetööstuse arengud, kutsutud Kaitsetööstuse Liidu esindajad.
 
Väliskomisjonis – Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamise ettevalmistamine; ülevaade Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee (EMPA) Eesti delegatsiooni tegevusest.
 
Õiguskomisjonis – perekonnaseaduse eelnõu ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamine; töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE).
 
Kohtumised

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Saksamaa Liitvabariigi suursaadiku Julius Bobingeriga.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside