Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Täiskogu nädala päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule maanteede infrastruktuuri korraldamise kohta; seisukoha andmine EP ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega; Eesti seisukohad 18.-20. jaanuaril toimuval mitteametlikul tööhõive ja sotsiaalpoliitika ministrite kohtumisel, neid tutvustab asekantsler Janno Järve.

Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE); jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse eelnõu (1029 SE); otsuse „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 heakskiitmine” eelnõu (1071 OE).

Kultuurikomisjonis – otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (1034 OE); otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu esitamisest.

Maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1082 SE); Eesti seisukohad mullakaitse teemastrateegia ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega luuakse mullakaitse raamistik, eelnõule.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega, arutelu; otsuse “Transpordi arengukava 2006-2013 kinnitamine” eelnõu (1028 OE); reklaamiseaduse eelnõu (717 SE).

Põhiseaduskomisjonis – avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1027 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE); arvamus inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta; okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1062 SE); välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (1040 SE); õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1049 SE).

Riigikaitsekomisjonis – riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse eelnõu (1054 SE).

Sotsiaalkomisjonis – elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE); otsuse „Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine” muutmise otsuse eelnõu algatamine.

Väliskomisjonis – Euroopa Liidu välispoliitika Saksamaa eesistumise perioodil, kutsutud välisministeeriumi Euroopa Liidu küsimuste asekantsler Kaja Tael; ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (939 SE); autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE); üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1089 SE).

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – riigikontrolli auditi „Taastusravi korralduse tõhusus” ja haigekassa eelarve ja rahastamispoliitika arutelu, kutsutud haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – juhised erakondadele ja üksikkandidaatidele Riigikogu valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks.

Konsultatsioonid ja seminar Ukrainas

Riigikogu riigikatsekomisjoni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni19.01) Kiievis Ukraina parlamendis Verhovna Radas euroatlantilise integratsiooni ja julgeolekupoliitika alastel konsultatsioonidel ning Ivano-Frankivskis tsiviilkaitse küsimusi käsitleval seminaril.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside