Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Arupärimisi vastamisel ei ole. Avatud on vaba mikrofon.

Töönädala päevakord asub siin

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung (kell 12-13) – Euroopa Ülemkogu (11.12 -12.12) toimunud kohtumisest, kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Seejärel Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 18.-19. detsembril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (COM(2008)650); seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamaule „Ränne ja liikuvus: Euroopa Liidu haridussüsteemi ülesanded ja võimalused” (COM(2008)423); seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõule reitinguagentuuride kohta (COM(2008)704); ELAK 2009. a I poolaasta tööplaan.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse Keskkonna- ja Looduskaitseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (367 SE); jäätmeseaduse § 29 täiendamise seaduse eelnõu (383 SE).

Kultuurikomisjonis – Roheline raamat. Ränne ja liikuvus: EL haridussüsteemi ülesanded ja võimalused; ülevaade IV istungjärgu tööst.

Maaelukomisjonis – arutelu olukorrast põllumajanduses, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, rahandusminister Ivari Padar ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad.

Majanduskomisjonis – ühistranspordiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (364 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE); kokkuvõtete tegemine IV istungjärgu tööst.

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb reitinguagentuure, eelnõu kohta.

Riigikaitsekomisjonis – otsus “Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” (394 OE); politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Väliskomisjonis – 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artikli 90 lõike 2 punkti a alusel Rahvusvahelise Uurimiskomisjoni pädevuse tunnustamise deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (362 SE); Albaania Vabariigi ja Horvaatia Vabariigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (379 SE).

Õiguskomisjonis – töölepingu seaduse eelnõu (299 SE); korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kell 14 erikomisjoni 2008. aasta töö aruanne ja ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruannete „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevus Ühtekuuluvusfondi projektide juhtimisel” ning „Tartu Ülikooli tegevus varade haldamisel” arutelu.

Kohtumised

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland võtab vastu rahvusvähemuste esindajad (Toompea lossi Valges saalis).

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Riigikogus 32. Keskkooli õpilastega.

Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb (14.12-1512) Prantsusmaal Pariisis Euroopa Liidu parlamentide peasekretäride kohtumisel.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi (14. – 17. dets.) ning liikmed Kadri Simson ja Sven Mikser (14.12-18.12) osalevad Ameerika Ühendriikides Fort McNairi’is Riiklikus Kaitseülikoolis (Washington DC) NATO PA atlandiülesel foorumil, kus on arutusel USA uue administratsiooni suhted atlandiülese julgeolekuga, Lähis-Ida käsitlus, üleilmsed majanduslikud väljakutsed, USA ja Venemaa suhted, terrorismivastane võitlus jpm.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Kristiina Ojuland osaleb (15.12-16.12)  Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Päevakorra projekti kohaselt on arutusel e-demokraatia küsimused, eraturvaettevõtetega seotud probleemid, ÜRO – reform ja Euroopa Nõukogu liikmesriigid, Venemaa ja Gruusia vahelise konflikti tagajärgi käsitlev resolutsioon, Euroopa Nõukogu naabruspoliitika, olukord Valgevenes jpm.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (15.12-19.12)  Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (rassismi ja sallimatuse vastane Euroopa komisjon) 47. plenaaristungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside