Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks arupärimist, millele vastavad sotsiaalminister Taavi Rõivas ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Arupärimised käsitlevad vastavalt kiirabireformi ja kiirabiteenuse tulevikku (nr 301) ning parvlaevaliikluse probleeme (nr 305).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 17.-18. aprillini toimuval mitteametlikul välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi asekantsler Väino Reinart; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu.

Keskkonnakomisjonis – jahiseaduse eelnõu (351 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE) – õpetajad ja kooli direktor, kutsutud Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liikmed Margit Timakov ja Peeter-Eerik Ots, Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees Toomas Kruusimägi, Eesti Vabade Waldorkoolide ja -lasteaedade Ühenduse juhatuse liige Meelis Sügis ning Tartu Waldorfgümnaasiumi arendusjuht Katri Tammekand, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.

Maaelukomisjonis – kohalikul algatusel põhineva otsustusprotsessi rakendamine Euroopa Liidu fondide raha kasutamisel aastatel 2014 – 2020 (ruum L 332).

Majanduskomisjonis (kell 11.10) – Arengufondi nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu esitamine; Eesti raamseisukohtade arutelu põllumajandussektori riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglite kohta perioodil 2014 – 2020.

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) – Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE); arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse (RLS) sätete põhiseaduspärasuse kohta.

RahanduskomisjonisMart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamise otsuse eelnõu (415 OE); maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; arvamus Eesti seisukohtade osas täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise regulatsiooni kohta.

Riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba komisjoni 2012. aasta töö aruanne.

Sotsiaalkomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius ülevõtmine Eesti siseriiklikusse õigusesse (ruum L 333).

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) 17.-18. aprillini Dublinis toimuval mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart; ülevaade arengutest Põhja-Koreas, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Hannes Hanso ja vanemteadur Erik Männik ning välisministeeriumi esindajad.

Õiguskomisjonis – seisukoha kujundamine Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori kandidaadi osas; võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE).

Korruptsioonivastases erikomisjonis (kell 13.30) – kohtumine justiitsministeeriumi asekantsleri Kristel Siitam-Nyiri ja riigi peaprokuröri Norman Aasaga (ruum L 332).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) ülevaade riigi kinnisvarapoliitikast, kutsutud Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimees Jaak Saarniit, rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333). Istung on avalik, seda on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu veebis.

Üritused, kohtumised

Kell 14 – Riigikogu spordi ja liikumisharrastuste toetusrühma koosolek, millest võtab osa Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (14.04-16.04) ENPA monitooringukomitee raportöörina Ukrainas Kiievis infokogumise missioonil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside