Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung
 
Päevakorras on 3 arupärimist, millele vastab peaminister Andrus Ansip. Arupärimised käsitlevad järgmisi teemasid: 1. Lumetorm (nr 550); 2. Eesti kodanike õigustest Petserimaal (nr 562) ja 3. Segadustest domeenireformiga (nr 563).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides
(kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13) – seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia toimimine: viis sammu turvalisema Euroopa suunas“, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta ning Nõukogu direktiivi eelnõule kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (912 SE).

Kultuurikomisjonis
– muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE); teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (864 SE).

Maaelukomisjonis
– maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (921 SE); kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (924 SE); loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (922 SE).

Majanduskomisjonis
– Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb energiaturgude terviklikkust ja läbipaistvust; arvamus lennundusseaduse muutmisega seonduva kohta.

Põhiseaduskomisjonis
– arvamus kuni 31.12.2010 kehtinud riigilõivuseaduse lisa 1 sätete põhiseadusele vastavuse kohta.

Rahanduskomisjonis
– hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (889 SE); arvamus riigilõivuseaduse lisa 1 sätete põhiseaduspärasuse kohta.

Sotsiaalkomisjonis
– olukorrast tööturul (ruum L 332).

Väliskomisjonis
– ülevaade Eesti delegatsioonide tegevusest (OSCE Parlamentaarse Assamblee,  Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseassamblee/Lääne-Euroopa Liidu ning Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee delegatsioonid); ülevaade arengutest Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas; investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (913 SE).

Õiguskomisjonis
– täitemenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (763 SE); avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE); kriminaalmenetluse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE); karistusregistri seaduse eelnõu (762 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis
(kell 13.30) – avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis
(kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruanne „Ülevaade valdade ja linnade maast“, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, siseministeeriumi esindaja; Riigikontrolli auditiaruande „Erikoolide ja alaealiste komisjonide järelaudit“ arutelu, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm (ruum L 333).
Üritused, kohtumised

Kell 18
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb üritusel Teadusdebatt 2011 (Rahvusraamatukogus
* Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb (14.02-15.02) Prahas Euroopa rahvusparlamentide Birma toetusgruppide kohtumisel ja esineb ettekandega konverentsil „Valimised Birmas ja Euroopa poliitika“.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
Tagasiside