Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Toimub Riigikogu sügisistungjärgu pidulik avaistung, kus kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
 
Seejärel tuleb vastamisele 3 arupärimist. Neile vastavad  Indrek Teder ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad politseiametnike kandideerimisvabadust (nr 307), Saaremaa rannamaanteed (nr 294) ja keskkonnatasusid (nr 302).

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 17. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Ülemkogu kohtumisel (ühisistung väliskomisjoniga), kutsutud peaminister Andrus Ansip; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule, mis käsitleb kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades; seisukoha andmine Nõukogu määrusele, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks vastavad aegunud määrused.
 
Keskkonnakomisjonis -metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (527 SE) ning looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE).
 
Kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega.
 
Maaelukomisjonis – taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (500 SE).
 
Majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Arengufondi esindajatega teemal Eesti Arengufondi viimase aasta mõtted ja teod Eesti majanduse uute kasvuvõimaluste avamisel.
 
Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi väljakuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus ning Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seadus (416 UA) ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE).
 
Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE), Eesti seisukohad struktuurivahendeid käsitlevate Euroopa Liidu määruste muutmise ettepanekute suhtes, tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõu (478 SE) ning sotsiaaldemokraatliku erakonna algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seadus (520 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seaduse eelnõu (545 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– riigikontrolli aruanne “Riigi tegevus laste riikliku hoolekande korraldamisel”; riiklike peretoetuste seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (497 SE).
 
Väliskomisjonis – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (547 OE); kell 13.30 toimub ühisistung EAKiga, kus on arutusel Eesti seisukohad 17. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip.
 
Õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (542 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (530 SE), perekonnaseaduse eelnõu (543 SE), kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE) ning nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE).
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – juhised erakondadele ja valimisliitudele kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks, korruptsioonivastase seaduse eelnõu (539 SE) ning laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.
 
Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – laekunud riigikontrolli aruanded.
 
Kohtumised

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Gruusia peaministri Nikoloz Gilauri’ga.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside