Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 -täiskogu istung

 

Õiguskantsler Allar Jõks vastab Evelyn Sepa ja Lauri Laasi arupärimisele nr 5 järelevalve teostamise kohta, milles arupärijad paluvad selgitusi õiguskantsleri tegevuse kohta Harju maavanema üle järelevalve teostamisel seoses Sakala keskuse lammutamisega. Ka pärivad Sepp ja Laasi, miks ei ole õiguskantsler alustanud järelvalvet Vabariigi Valitsuse üle ei Sakala ega ka Tõnismäe monumendi küsimuses.

Arupärimised asuvad aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=apkk_otsing

Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

 

Keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; Riigikogu otsuse „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu esitamine; Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu esitamine.

Kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega; Torgu Põhikooli sulgemisega seonduv – kohtumine lapsevanemate esindajatega.

Maaelukomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 7.-8. mai 2007 istungist; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE).

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine” eelnõu algatamine; arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse seoses aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel ette nähtud sõltumatu eksperdiaruande nõudega nõukogu direktiivi 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist, ning nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist.

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleri Lauri Tummiga ja kaitseinvesteeringute asekantsleri Martin Hurtiga; riigikaitsekomisjoni esindajate saatmine 8.-12 juulil Brüsselis NATO Parlamentaarse Assamblee ja DCAF-i korraldatavale uue parlamendi liikme kursusele.

Väliskomisjonis – Riigikogu ja Riigikogu Kantselei 2008. aasta välissuhtlemise eelarve; Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamine – eelnõude ettevalmistamine; kohtumine peaminister Andrus Ansipiga.

Õiguskomisjonis – politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE); politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE); kohtumine justiitsminister Rein Langiga.

Kohtumised, istungid

 

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Horvaatia uue suursaadikuga Eestis Damir Kušen’iga.

Kell 15.15 – väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Bulgaaria asevälisministri Lyubomir Kyuchkov’iga.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Ester Tuiksoo ning liikmed Raivo Järvi ja Rein Ratas osalevad (kuni 15.05) Saksamaal Berliinis Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide kohtumisel.

* Riigikogu liige Andres Herkel osaleb (kuni 15.05) Prantsusmaal Pariisis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

* Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb (kuni 14.05) Rootsis Visbys Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi Läänemere eutroofsuse töörühma lõppistungil

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside