Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 arupärimist, millele vastavad kultuuriminister Rein Lang ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Maakondlike riigimuuseumide korraldusest (nr 146); 2. Emakeele riigieksamist (nr 148); 3. Õpetajate palgatõusust (nr 162) ja Jõgeva koolide sulgemisest (nr 166).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega (COM(2012)84); Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika valdkonna prioriteetseid aineid käsitleva direktiivi eelnõu kohta (COM(2011)876); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta (COM(2011) 684); Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu Euroopa Liidus väärtpaberiarvelduse parandamise ja väärtpaberite keskdepositooriumide (CSDd) kohta, millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ (COM(2012)73).

Keskkonnakomisjonis – välisõhu kaitse seaduses kavandatavad muudatused, keskkonnaministeeriumi esindajate kuulamine; raporti „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse arengule ja keskkonnaseisundile“ lähteülesande tutvustamine.

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE); kohtumine Riigikogu aseesimehe Laine Randjärvega – Vastutustundlike Naiste konverentsi hariduse töötoa ettepanekud.

Maaelukomisjonis – uuringu “Maapiirkonna ettevõtluse arenguvajadused ja -takistused” vahearuanne.

Majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE); maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE).

Põhiseaduskomisjonis kell (11.15) – Andmekaitse Inspektsiooni ettekanne „Avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse täitmisest aastal 2011“, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep; hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE), kutsutud Nordea Panga Eesti filiaali juht Vahur Kraft, Eesti Pangaliidu ning siseministeeriumi esindajad; julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni pöördumine seoses NATO salastatud teabele juurdepääsu sertifikaatide väljastamisega; kodakondsuse seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (164 SE).

Rahanduskomisjonis tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (208 SE); rahanduskomisjoni Läti visiidi ettevalmistamine.

Riigikaitsekomisjonis Eesti Vabariigi ja Keemiarelvade Keelustamise organisatsiooni vahelise eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (194 SE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO vaatlusmissioonil Süürias“ eelnõu (225 OE).

Sotsiaalkomisjonis arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Liidu algatuste, mis käsitlevad kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamist asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis ning töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega, kohta; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade arengutest Venemaal ja Eesti-Vene kahepoolsetest suhetest. Kutsutud Eesti suursaadik Vene Föderatsioonis Simmu Tiik ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 2. büroo direktor Katrin Kanarik; ülevaade arengutest Georgias ja Eesti-Georgia kahepoolsetest suhetest. Kutsutud Eesti suursaadik Georgias Toomas Lukk ja 3. poliitikaosakonna 1. büroo lauaülem Sven Sihvart.

Õiguskomisjonis politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE); riigilõivuseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE). Kutsutud justiitsminister Kristen Michal; karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 13.30) – arutelu erikomisjoni pädevuse sätestamisest korruptsioonivastase seaduse eelnõus (192 SE); otsuse tegemine Riigikogu liikme Juku-Kalle Raidi kohta seoses majanduslike huvide deklaratsiooni tähtajaks esitamata jätmisega; arutelu juunis 2012 toimuvast korruptsioonivastaste riikide ühenduse GRECO neljandast hindamisvoorust „Korruptsiooni ennetamine seoses parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröridega“ (ruum L335).

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – riigikontrolli auditiaruanne „Maakondlike omavalitsusliitude tegevus ja sisekontrollisüsteemi toimimine“, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, regionaalminister Siim Valmar Kiisler (ruum L 333). Komisjoni istung on avalik.

Üritused, kohtumised

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Riigikogu konverentsisaalis venekeelsete eelkooli lastele mõeldud värviraamatu presentatsiooni ja kohtub alghariduse juhtidega.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning liige Jaak Allik osalevad (11.05-15.05) Gruusia parlamendi kutsel Gruusias Batumis OSCE PA kevadisel majandusliku koostöö ja stabiilsuse edendamise teemalisel majanduskonverentsil. Konverentsil keskendutakse regioonis peale Nõukogude Liidu lagunemist läbi viidud vajalikele ja edukalt teostatud majanduselu muudatustele. Kuulatakse haruministrite ülevaateid ja rahvusvaheliste majandusteadlaste ettepanekuid.

* Riigikogu riigikaitse komisjoni esimees Mati Raidma osaleb (13.05-15.05) Suurbritannias Londonis kolmandal elektritaristu turvalisuse alasel aastakohtumisel (3rd Annual Electric Infrastructure Security Summit – EISS), kus muuhulgas arutatakse loodusliku elektromagnetkiirguse ohtu ülemaalistele elektrivõrkudele ja teistele infrastruktuuridele ja sellega seotud riske.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (14.05-18.05) ENPA monitooringukomitee raportöörina Ukrainas Kiievis ja Harkivis info kogumise missioonil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside