Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 2 arupärimist, millele vastavad regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
1. Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastab Keskfraktsiooni 9 liikme poolt 19.05.2010 esitatud arupärimisele nr 453 usalduseta Nõva vallavolikogu liikme kohta, milles arupärijad osutavad tõsiasjale, et Nõva vallavolikogu liikmeks on valimistel 0 häält saanud Pille Lääne ja küsivad ministri arvamust olukorra kohta, kus vallavolikogu liikmeks on ühegi toetushääleta isik.
2. Juhan Parts vastab ka Keskfraktsiooni 6 liikme poolt 10.05.2010 esitatud arupärimisele nr 444 tööjõu väljarände mõju kohta Eesti majandusele, milles arupärijad tunnevad huvi, kuidas mõjutab Eesti majandust tööjõu väljaränne ja missugune on ministri seisukoht selles küsimuses.
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides
(kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni
avalik ühisistung (kell 13.30, konverentsisaal)  - arutusel on Eesti seisukohad 17. juunil toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip. Istungist toimub otseülekanne Riigikogu veebiaadressil: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.
Ülemkogu kohtumisel on Eesti jaoks kõige olulisem küsimus Eesti euroalaga liitumise otsuse heakskiitmine. Peamiste teemadena tulevad ülemkogul kõne alla Euroopa uus majanduskasvu ja tööhõive strateegia „Euroopa 2020“ ja sellega seoses tehtavad esimesed otsused majanduse juhtimise tugevdamise kohta. Lisaks kinnitatakse majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu ettevalmistatud Eli seisukohad G20 tippkohtumiseks ja käsitletakse ELi siseseid vajalikke tegevusi finantssektori tugevdamiseks.

Keskkonnakomisjonis
– Euroopa Komisjoni roheline raamat „Metsade kaitse ja metsateave Euroopa Liidus: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks“.

Kultuurikomisjonis
– kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu (756 SE); noorsootöö seaduse eelnõu (676 SE).

Maaelukomisjonis
– söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE).

Majanduskomisjonis
– riigihangete seaduse kontseptsiooni tutvustus.

Põhiseaduskomisjonis
– erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE).

Rahanduskomisjonis
– riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE). sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 760 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– õiguskantsleri märgukiri pikapäevarühma tasu võtmise küsimuses.

Väliskomisjonis
– Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarne kontroll pärast Lissaboni lepingu jõustumist; riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu;

Õiguskomisjonis
– abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30) – avalikustamisele mittekuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Üritused, konverentsid, assambleed

Kell 11
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub ametist lahkuva Ukraina suursaadiku Pavlo Kiriakoviga.

Kell 11
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kikase lasteaia mudilastega (Riigikogus).

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Leinapäeva mälestustseremoonial Linda kuju juures (Falgi tee).

Kell 13.30
Jüri Ratas osaleb Praxise seminaril (Sokos Hotel Viru konverentsikeskus).

Kell 15
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb riigikaitse nõukogu koosolekul.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mart Jüssi osaleb (14.06-15.06) Taanis Kopenhaagenis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi merendustöörühma istungil.
* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (14.06-16.06) Poolas Międzyzdrojes Kalandussekretariaadi (The Fisheries Secretariat) korraldataval koolitusel „Euroopa Liidu kalanduspoliitika reform: riiklikud ja regionaalsed strateegiad”.

*
Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts, liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär osalevad (14.06-17.06)  Prantsusmaal Pariisis Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseassamblee Lääne-Euroopa Liidu Assamblee 58. täiskogu istungjärgul. Arutusel on Euroopa kaitseküsimused Lissaboni Leppe kontekstis.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside