Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

 Algab XI Riigikogu III istungjärk.

Algaval istungil vastab siseminister Jüri Pihl Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Mai Treiali, Tarmo Männi, Ester Tuiksoo, Villu Reiljani ja Jaanus Marrandi arupärimisele jälitustegevuse kohta (nr 26). Arupärijad küsivad, mitmele KAPO ja politseiameti  ametnikule on antud volitused teha otsuseid jälitusmenetluse alustamiseks; kui palju sellekohaseid otsuseid on viimase kolme aasta jooksul tehtud; kui paljude isikute suhtes sellist jälitustegevust on läbi viidud ja viiakse praegu ning kui palju on selle kohta laekunud kaebusi?

Arupärimisele vastamise järel on avatud vaba mikrofon.

Riigikogu päevakord asub siin.  

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 21.-22. jaanuaril toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusministeeriumi välissuhete ja arenduse asekantsleri kt Peeter Seestrand, maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai ja eurokoordinatsioonibüroo juhataja Kristina Uibopuu; Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) põllumajandus-alased läbirääkimised, kutsutud põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup ja Eesti Vabariigi Alalises Esinduses ÜRO Peakorteri ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis nõunik põllumajandusküsimustes Tiina Vares; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule “Kliimamuutustega kohanemine Euroopas – võimalused ELi meetmete võtmiseks“ KOM(2007)354.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ülevaade 2008. aasta õigusloome tööplaanist ja aktuaalsetest keskkonnaküsimustest;

Kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega; autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE);

Majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa energiatarbijate õiguste harta” arutelu, elamuseaduse muutmise seaduse eelnõu (149 SE).

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE); riigivapi seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE); EL nõukogu direktiivi eelnõu, millega kehtestatakse riiki sisenemise ja riigis viibimise tingimused kolmandate riikide kodanikele kõrgelt kvalifitseeritud tööks, ning direktiivi eelnõu, milles käsitletakse kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtset menetlust ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiseid õigusi.

Rahanduskomisjonis – Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE);  tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE).

Sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri ettekanne „Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kohta vanemahüvitise seaduse alusel”; arutusel on ka Eesti Keskerakonna Seenioride Kogu läkitus.

Õiguskomisjonis – pärimisseaduse eelnõu (56 SE); kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (169 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 komisjoni esimees Toomas Varek annab ülevaate auditiaruandest „Riigi järelevalve tervishoiuteenuste osutajate üle”.

Üritused

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel Polina Ashihmina maalide näituse „Eesti maalilised vaated”. Näitusel olevad maalid on looduse mööduvatest seisunditest, läbielamistest ja emotsioonidest, mida tekitavad loodusjõud. Näha saab nii imelise Tallinna, värvika Toila, Otepää, Narva-Jõesuu ja teiste linnade süžeesid. Näitus jääb avatuks kuni 25. jaanuarini.

* Riigikogu liige Ott Lumi osaleb ( 14.01-3.02) Ameerika Ühendriikides Euroopa noortele juhtidele suunatud majandus- ja sotsiaalpoliitika alases projektis.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Taavi Veskimägi osaleb (14.01-4.04) Suurbritannias energiamajandust käsitlevas koolitusprogrammis, mille korraldab Suurbritannia valitsus.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside