Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 arupärimist, millele vastavad peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Hanno Pevkur, rahandusminister Jürgen Ligi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Taavi Rõivas.

Arupärimised käsitlevad vastavalt soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo rahastamist (nr 213), rahvaloendust (nr 214), väidetavalt Soomes toimunud salajast kolmepoolset kohtumist (nr 250), elektrihinna tõusu leevendamist (nr 251), riigihangete seadust (nr 255), julgeolekuasutuste kontrolli (nr 232), järelevalve teostamist seoses Eesti Energia põlevkivielektrijaama hankega (254), jäämurdmise arengukava 2006-2013 elluviimise või selle täitmise lõpetamist (nr 225), tervishoiusüsteemi rahastamist (nr 229), visiidi- ja voodipäevatasu tõusu ning töötutoetuse tõstmise edasilükkamist (nr 236).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 17. – 18. jaanuarini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur, siseminister Ken-Marti Vaher.

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE), õiguskantsleri arvamus; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu fluoritud kasvuhoonegaaside kohta; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamist käsitlevat direktiivi.

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; haridus- ja teadusministeeriumis Riigikogu kevadistungjärguks ettevalmistatavad eelnõud; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE); otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ muutmise eelnõu algatamine; kultuurikomisjoni soovitused õpetajahariduse edendamiseks; Paavo Nõgene ettepanekud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmiseks.

Maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditiaruanne „Maakondlike omavalitsusliitude tegevus ja sisekontrollisüsteemi toimimine“ (ruum L 332).

Majanduskomisjonis (kell 11.10) Rahvusvahelise Tollitariifide Väljakuulutamise Liidu asutamiskonventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (324 SE).

Põhiseaduskomisjonis (kell 11.15) kohtumine Eesti Koostöö Kogu esindajatega, arutusel on koostöö võimalused Vabariigi Presidendi initsiatiivil algatatud ühisloomeprotsessi kontekstis valimisseaduse ja erakonnaseaduse muutmise teemadel, osalevad SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel, Vabariigi Presidendi õigusnõunik Ülle Madise ning Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp.

Rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (275 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Türkmenistani valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (341 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe kaplaniteenistus, kutsutud Kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Taavi Laanepere.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid, eelnõu suhtes; Eesti seisukohad meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmeid käsitlevate Euroopa Liidu määruste eelnõude kohta; riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE).

Väliskomisjonis – informatsioon peaministri välissuhtlemisest, kutsutud peaministri välisnõunik Märt Volmer; olukorrast Süürias ning teistes Pärsia lahe riikides, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik.

Õiguskomisjonis – Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (323 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikme seas ja sellega seotud meetmeid, eelnõu osas.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) – GRECO IV hindamisvoorus „Korruptsiooni ennetamine parlamendiliikmete, kohtunike ja prokuröride seas“ Eestile antud soovitused.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – ülevaade Riigikontrolli 2013. aasta tööplaanist, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi L-tiiva III korrusel sotsiaalpoliitiliste installatsioonide näituse „Pühad koletised“.

* Riigikogu liige Jaak Allik osaleb (12.01-17.01) žürii liikmena Venemaal Sotšis Venemaa Teatritegelaste Liidu korraldataval 15. rahvusvahelisel teatrifestivalil ja konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega.

* Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb (13.01-14.01) Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis George Marshalli keskuse poolt korraldataval seminaril “Kesk-Aasia pärast ISAF-ilt üleminekut: regionaalsed väljakutsed ja lahendused läbi koostöö”.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (13.01-15.01) ENPA migratsioonikomitee raportöörina Ungaris Budapestis infokogumismissioonil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside